Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA PERCEPCIJA MARKSA, MARKSIZMA I NEOMARKSIZMA

MARKSOVI POGLEDI NA NOVINARSTVO I SLOBODU ŠTAMPE

Sažetak

Svest da se posredstvom štampe ideje mogu rasprostirati brže i efikasnije od bilo kojeg oblika interpersonalne komunikacije, usmerila je od rane mladosti Marksovo ideološko opredeljenje ka propagandnim tehnikama i metodama novinarstva, ali se o tome u naučnoj javnosti još uvek nedovoljno govori. Tumačeći pojave i odnose u tadašnjem društvu, on je postepeno kreirao identitet radničke klase, koristeći medijske sadržaje za obrazovanje i prosvećivanje budućih pripadnika levice. Programi političkog delovanja prvo su iznošeni na stranicama Novih rajnskih novina, u kojima je dubinski prodorno kritikovao i razobličavao socijalno-ekonomsku bedu buržoaske elite, ukazujući na skrivene mehanizme izrabljivanja proleterijata. Da bi prevladao unutrašnju krizu kapitalizam proizvodi spoljne konflikte i ratove, među prvima je konstatovao Marks, zaključujući kako konzervativna i reakcionarna štampa koristi cenzuru i lažne vesti da bi manipulisala javnim mnjenjem i kapitalom. Postavljajući temelje angažovane i revolucionarne štampe, on je konstruisao propagandne obrasce, tehnike i alate koji se i danas koriste u stranačkoj komunikaciji.

Ključne reči:

Reference

  • Бишкуп Ј., Маркс као новинар, НИРО „Школске новине“, Загреб и „Просветни преглед“, Београд, 1982.
  • Бјелица М. и Јевтовић З., Историја новинарства, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2006.
  • Вуксановић Д. (2008), Марксово наслеђе и медији, зборник са међународног научног скупа: Маркс и наслеђе, Удружење за филозофију и друштвену мисао, Бања Лука, 2008.
  • Маркс К. и Енгелс Ф., Дела, том I и II, Институт за међународни раднички покрет и Просвета, Београд, 1968.
  • Маркс К., Економско-филозофски рукописи, Напријед, Загреб, 1961.
  • Шутовић М., Карл Маркс: „Аутономија социологије“ и парадокс глобализације, Култура полиса, Нови Сад/Београд, 2015.
  • Bodrijar Ž., Simulakrumi i simulacija, Svetovi, Novi Sad, 1991.
  • Gans H. J., Democracy and the News, Oxford University Press, Oxford, New York, 2003.
  • Herman E. S.  and Chomsky N., Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon, New York, 1988.
  • Marks K.,  Osamnaesti brimer Luja Bonaparte, Službeni glasnik, Beograd, 2011.
  • Marks K., Kraći rani spisi, Dosije studio, Beograd, 2009.
  • Mering F., Karl Marks – istorija njegovog života, Kultura, Beograd, 1958.
  • Perry D. K., Theory and Research in Mass Communication: Contexts and Consequences, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey, 2002.
  • Tomić Z., Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2016.
  • Sharp G., The Methods of Nonviolent Action – part two of: The Politics of Nonviolent Action. Boston, MA: Porter Sargent, 1973.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2019 3/2019 УДК 141.82 Marx K.:070.13 131-152
ç