Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

MAKIJAVELI

Sažetak

Prikaz knjige: Kosta Čavoški, Makijaveli, Orpheus, Novi Sad, 2008.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 421-425
ç