Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

LUKSUZ I KAPITALIZAM

Sažetak

Prikaz knjige: Verner Zombart, Luksuz i kapitalizam, Mediterran Publishing, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2011, 208. str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК 330.342.14+316.323.6(049.3) 485-492
ç