Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ИЗБОРИ 2012. ГОДИНЕ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012.

Сажетак

Предмет овог рада je анализа локалних избора у Србији 2012. Разматрају се резултати и последице избора, актери у изборном процесе, као и кампања које су претходиле локалним изборима. Премда у научним и стручним полемикама преовлађује мишљење да су локални избори „другоразредни“ они, последично, могу ин/ директно обликовати и резултате парламентарних или председничких избора. Као примарне истраживачке методе користе се ана­лиза садржаја и аналитички метод преко којег се интерпретирају резултати и последице локалних избора. Аутор захвата читав низ питања која директно или индиректно утичу на суштину и исход избора, као што су само изборно законодавство, изборне кампање и њихово финансирање, контекстуални фактори и сл.

кључне речи:

Референце

  1. Bäck, Henry, Heinelt, Hubert, Magnier, Annick, eds, The European Mayor: Politi­cal Leaders in Changing Context of Local Democracy, VS Verlag für Sozial­wissenschaften / GWV Fachverlage GmbH, 2006.
  2. Bechtel, Michael M, „Not Always Second-Order: Subnational Elections, Natio­nal-Level Vote Intentions, and Volatility Spillovers in a Multi-Level Electoral System“, Electoral Studies, 31, iss. 1, Elsevier Publishing, 2012.
  3. Cutler, Fred, „One Voter, Two First-Order Elections?“, Electoral Studies, vol. 27, iss. 3, Elsevier Publishing, 2008.
  4. Evans, Matt, „Electoral Reform and Political Pluralism in Local Government“, Party Politics, 16, no. 3, Sage Publications, 2010.
  5. Macedo, Stephen al., Democracy at Risk: How Political Choices Undermines Participation and What We Can Do About It, Brookings Institution Press, 2005.
  6. Shah, Anwar, ed., Local Governance in Developing Countries, Public Sector Go­vernance and Accountability Series, World Bank, 2006.
  7. Вуковић, Ђорђе, „Бирачки спискови на мајским изборима 2012.“, Око избора, бр. 18, ЦеСИД и NDI, Београд, 2012.
  8. Вучићевић, Душан, „Манипулативни утицај изборне јединице“, Српска политичкамисао, 23, бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  9. „Закон о политичким странкама“, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009, Београд, 2009.
  10. Јовановић, Милан, „Реформе изборног права локалне самоуправе у Србији“, Политичка ревија, 16, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  11. Јовановић, Милан, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  12. Клачар, Бојан, „Избори 2012 – персонализација изборних кампања“, Око избора, бр. 18, ЦеСИД и NDI, Београд, 2012.
  13. Мировић, Александра, Матић Петар, „Политичко (анти)рекламирање у изборном процесу 2012. у Србији – Начин вођења изборне кампање као одраз политичке културе“, Српска политичка мисао, 36, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  14. Орловић, Славиша, „Теорија коалиција и формирање владе“, Годишњак, 2010, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 2010.
  15. Стоиљковић, Зоран, „Политичке партије и политичка партиципација случај Србија“, Годишњак Факултета политичких наука, Београд, 2007.
  16. Стојадиновић, Миша, „Медији, демократија и избори“, Политичка ревија, 32, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  17. http://www.slobodnaevropa.org/content/slogani_ne_odlucuju_izbore/24524230.html
  18. http://balkans.aljazeera.net/makale/pljuste-optuzbe-za-izbomu-kradu-u-srbiji
периодика Српска политичка мисао 4/2012 324:352.075(497.11)”2012” 33-48