Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ ајп1/2019

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИМ ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

Сажетак

Овај чланак је посвећен компаративној анализи степена локалног економског развоја појединих постсоцијалистичких европских земаља. Реч је о државама које су, након слома комунизма у њима крајем 20. века, кренуле неизвесним путем економске и политичке транзиције. Економска транзиција ка слободном и уређеном тржишту захтевала је, између осталог, адекватан локални економски развој. Различите државе су оствариле различите (не)успехе у овој области. Сходно томе, најпре ћемо утврдити шта подразумевамо под европским постсоцијалистичким земљама, те шта у литератури и пракси представља локални економски развој (ЛЕР). Након тога, објаснићемо различите концепте локалног економског развоја примењене у различитим државама – Руска Федерација, Мађарска, Пољска, Чешка Република, Румунија, Бугарска и Хрватска, као и њихове ефекте. Посебна пажња биће посвећена локалном економском развоју у Републици Србији, те изазовима са којима се наша држава у овој области суочава. Закључни део рада биће посвећен рекапитулацији кључних тврдњи и анализа изнетих у уводном и разрадном делу чланка.

кључне речи:

Референце

  • Backović Vera, “Evropski gradovi u postsocijalističkoj transformaciji”. Sociologija. vol. 47. br. 1. str. 27-44.
  •  Bakaric Rasic Ivana; Sumpor Marijana and Sisinacki Jelena, Governance Structures for Local Economic Development in Croatia. 45th Congress of the European Regional Science Association.Vrije Universiteit Amsterdam. 2005. pp. 1-24.
  •  Belkić Vanesa i Hrnjaz Milica, Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi. Građanska mreža. Beograd. 2010
  • Damianova Anelia; Tzvetkovska Marieta and Ivanov Stefan, “The Role of Local Government in Local Economic Development: Bulgaria” in: Sona Čapkova (ed.), Local Government and Economic Development. Local Government and Public Service Reform Initiative and Open Society Institute. Budapest. 2005. pp. 21-46.
  • Goga S; Marphy F. and Swinburn G., Local Economic Development: A Primer. The World Bank. Washington. 2006
  • Mijačić Dragiša, “Decenija lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji: šta su pouke za budućnost”.  Policy Brief. Decembar 2012. str. 1-5.
  • Mitchneck Beth, “An Assessment of the Growing Local Economic Development Function of Local Authorities in Russia“. Economic Geography. vol. 71. no. 2. pp. 150-170.
  • Norgaard Ole, “The Political Economy of Transition in Post-Socialist Systems: The Case of the Baltic States”. Scandinavian Political Studies. 1992. pp. 41-58.
  • Simonyi Peter; Illes Sandor; Zsoter Brigitta and Rapkay Bence, “Local economic development in the hungarian countryside: the heritage of paternalism“ in: Gabor Kozma (ed.). Central European Regional Policy and Human Geography. University of Debrecen – Department of Social Geography and Regional Development Planning. Debrecen. 2013.  p. 41-53.
  •  “The Bulgarian Local Economic Development Partnership: Local Governments Working Together to Foster Sustainable Economic Growth”. Case Study on the Bulgaria Local Economic Development Partnership (LEDP)
  •  “Urban Planing and Local Economic Development Program in Romania”. Center for Urban Development Studies. Harvard University Graduate School of Design. pp. 1-18.
  •  Young, Craig and Kaczmarek, Sylwia. “Local government, local economic development and quality of life in Poland”. GeoJournal. Kluwer Academic Publishers. 2001. pp. 225-227.
периодика Администрација и јавне политике 1/2019 1/2019 УДК 330.34:352.07(4-11) 59-82