Izaberi jezik:
Tema broja

SPECIJAL 2017

LOKALNA SAMOUPRAVA U USTAVU REPUBLIKE SRBIJE: PROBLEMI I PERSPEKTIVE

Sažetak

Ustav Republike Srbije sadrži brojne norme o lokalnoj samoupravi, koje detaljno uređuju ovu materiju, unoseći nekolicinu rješenja koja nije poznavao ranije važeći ustav. Predmet ovog rada je analiza sadržine ovih ustavnih normi, s ciljem utvrđivanja da li je pravno-tehnički pristup regulisanju ove materije pravilan, te kakva je sadržina ustavnih normi. Imajući u vidu cilj istraživanja, osnovni primijenjeni metod je pozitivno-pravni. Analiza pokazuje da je materija lokalne samouprave regulisana neuobičajeno detaljno, što treba kritikovati, jer takav način uređenja ustavne materije čini teškim, ako ne i nemogućim, promjenu sistema lokalne samouprave. Ustav treba da sadrži samo načela lokalne samouprave, dok može detaljnije regulisati samo ona pitanja koja služe kao garancija zaštite lokalne samouprave od centralne vlasti. Ustavotvorcu je to samo djelimično pošlo za rukom. Rad sadrži niz prijedloga o tome kako preurediti ustavno regulisanje lokalne samouprave, o kojima bi se moglo raspravljati u slučaju revizije Ustava.

Ključne reči:

Reference

  1. Батавељић Драган, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2013.
  2. Бојанић Бојан, „Локална самоуправа у Србији након доношења Устава из 2006. године“, Устав Републике Србије – Пет година после (2006–2011), Правни факултет Универзитета у Нишу, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Ниш, 2011.
  3. Закон о главном граду – ЗГГ, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон
  4. Закон о локалној самоуправи – ЗЛС, Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 – др. закон
  5. Марковић Ратко, „Устав Републике Србије из 2006 – Критички поглед“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, година LIV, бр. 2/2006, 5–46.
  6. Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  7. Орловић Слободан, „Уставноправни положај локалне самоуправе у Србији“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, бр. 4/2015, 1649–1667.
  8. Пајванчић Маријана, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
  9. Петров Александар, „Облици непосредне демократије на локалном нивоу власти у Србији“, Правне теме, Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, год. 2, бр. 4/2014, 71–83.
  10. Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  11. Станковић Марко, Локална самоуправа у Србији – прошлост, садашњост, будућност, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.
  12. Swiss Agency for Development and Cooperation – Европски покрет у Србији – Универзитет у Берну, Општински статути: шанса да се искористе све могућности које пружа Закон о локалној самоуправи.
  13. Устав Републике Србије од 1990. године
  14. Устав Републике Србије од 2006. године, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006
  15. Milosavljević Bogoljub, „Reforma lokalne samouprave u Srbiji“, Hrvatska i komparativna javna uprava, Institut za javnu upravu, Zagreb, god. 12, br. 3/2012, 749–768.
PERIODIKA Srpska politička misao specijal 2017 specijal/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:352 159-176
ç