Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ФУНКЦИЈИ РАЗBOJA МАРГИНАЛНИХ ПОДРУЧЈА

Сажетак

Уместо да убрза, “транзиција” је у Србији успорила, и готово зауставила развој маргиналних подручја, као и укупан развој земље. Основни узрок томе је управо у спутавању масовне слободне иницијативе. Масовна иницијатива за решавање егзистенцијалних пробле­ма маргиналних подручја потиснута је страначком борбом за власт, којом се грађани од субјекта локалне самоуправе претварају у објекат политичке манипулације. И владајуће и опозиционе странке теже монополизации власти путем које се улога локалне самоуправе, као облика демократског самоорганизовања, маргинализује и ставља у функцију прикривања политичког монопола. То је довело до замирања и не­ких традиционалних, вековима практикованих облика непосредне демократије.

кључне речи:

Референце

  1. Борис Беговић, Зоран Вацић, Бошко Мијатовић, Александар Симић, Управљање локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд Смедеревска Паланка, 2000.
  2. Проф. др. Мијат Дамјановић, Локална демократија, зборник, Magna Agenda, Београд, 2001.
  3. Европска повеља о локалној самоуправи, Савет Европе, Стразбур, 1985.
  4. Goldsmith Michael, Local Autonomy: Theory and Practice, зборник, “Challenges to Local Government”, SAGE, 1990.
  5. Проф. Живко Марковић, Локална самоуправа и развој сеоских мар­гиналних подручја, зборник, међународни научни скуп “Власински сусрети 2006”, Завод за социологију развоја села, Београд, 2007
  6. Naisbitt Ј. and Abydene P., Megatrends 2000, Don Books, 1990.
  7. Ђура Стевановић, Михаило Пешић, Утицај индустријализације на промене односа село-град, “Виђења”, 1-2/1995.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 352:321.7 149-160