Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

LOKALNA SAMOUPRAVA U FUNKCIJI RAZBOJA MARGINALNIH PODRUČJA

Sažetak

Umesto da ubrza, “tranzicija” je u Srbiji usporila, i gotovo zaustavila razvoj marginalnih područja, kao i ukupan razvoj zemlje. Osnovni uzrok tome je upravo u sputavanju masovne slobodne inicijative. Masovna inicijativa za rešavanje egzistencijalnih proble­ma marginalnih područja potisnuta je stranačkom borbom za vlast, kojom se građani od subjekta lokalne samouprave pretvaraju u objekat političke manipulacije. I vladajuće i opozicione stranke teže monopolizacii vlasti putem koje se uloga lokalne samouprave, kao oblika demokratskog samoorganizovanja, marginalizuje i stavlja u funkciju prikrivanja političkog monopola. To je dovelo do zamiranja i ne­kih tradicionalnih, vekovima praktikovanih oblika neposredne demokratije.

Ključne reči:

Reference

  1. Борис Беговић, Зоран Вацић, Бошко Мијатовић, Александар Симић, Управљање локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд Смедеревска Паланка, 2000.
  2. Проф. др. Мијат Дамјановић, Локална демократија, зборник, Magna Agenda, Београд, 2001.
  3. Европска повеља о локалној самоуправи, Савет Европе, Стразбур, 1985.
  4. Goldsmith Michael, Local Autonomy: Theory and Practice, зборник, “Challenges to Local Government”, SAGE, 1990.
  5. Проф. Живко Марковић, Локална самоуправа и развој сеоских мар­гиналних подручја, зборник, међународни научни скуп “Власински сусрети 2006”, Завод за социологију развоја села, Београд, 2007
  6. Naisbitt Ј. and Abydene P., Megatrends 2000, Don Books, 1990.
  7. Ђура Стевановић, Михаило Пешић, Утицај индустријализације на промене односа село-град, “Виђења”, 1-2/1995.
PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 352:321.7 149-160
ç