Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKO METODOLOŠKI PRISTUPI I DEMOKRATSKI I NACIONALNI KAPACITET SRBIJE

LOKALNA SAMOUPRAVA KAO IZVORNI OBLIK NEPOSREDNE DEMOKRATIJE

Sažetak

Cilj rada je da ukaže na osnovne društveno-ekonomske i političke pretpostavke razvoja lokalne samo­uprave kao izvornog oblika neposredne demokratije. U radu je korišćen teorijski proveren naučni metod i odgovarajuća naučna literatura. Naglašava se da razvoj lokalne samouprave kao izvornog oblika nepo­sredne demokratije pretpostavlja svojinsku transformaciju individualnih privatnih i državnih preduzeŠ u akcionarska i deoničarska društva, za­druge i zadružna preduzeća. Zaključuje se da demokratizacija svojinskih odnosa uslovljava i demokratizaciju politike. Od pasivnog objekta politike, građani se pretvaraju u aktivne subjekte političkog delovanja, od pukih izvršilaca političkih direktiva, postaju kreatori političkih odluka koje zajednički sprovode. Posebno se ukazuje na značaj masovne slobodne inicijative građana na kojoj istinska lokalna sa­mouprava upravo i počiva.

Ključne reči:

Reference

  1. Влатковић, Милан, Изазови локалне самоуправе у Србији 1990-2006, Локална самоуправа Србије, Београд, 2006.
  2. Goldsmith, Michael, „Local autonomy: theory and practice“, Challenges to local government, SAGE, 1990.
  3. Марковић, Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  4. Марковић, Драган, Локална самоуправа –  перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  5. Суботић, Драган, Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  6. Суботић, Драган, „Модели организовања и управљања у локалној заједници“, Политичка ревија, 2/2008.
PERIODIKA Politička revija 2/2011 УДК 352.07:321.7 73-90
ç