Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЛИДЕРСКЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 2016. ГОДИНЕ

Сажетак

Предмет рада јесте лидерска изборна кампања, тачније лидерска изборна кампања у Републици Србији, са нагласком на Српску радикалну странку 2016. године. Циљ рада је да укаже на феномен лидерске кампање, нарочито у нашој држави, као и да осветли друге феномене који су са њом у непосредној вези, као што je персонализација политике. Конкретно, обрадиће се кампања Српске радикалне странке у последњем парламентарном изборном циклусу 2016. године, посредством више индикатора. Студија случаја Српске радикалне странке ће нам пружити увид у саму кампању те странке, али и у стање када је реч о конститутивним елементима лидерских кампања у Србији. Резултат рада јесте доказивање распрострањености лидерских кампањау Србији, укључујући и ону Српске радикалне странке 2016. године.

кључне речи:

Референце

  1. Атлагић, Синиша, Партијска идентификација као детерминанта изборне мотивације: Теоријске контроверзе u проблеми емпиријског истраживања, ФЕС, ФПН, Београд, 2007.
  2. Васовић, Мирјана, „Персонализација политике у ‘транзиционој’ политичкој култури Србије: Социјалнопсихолошка исходишта и политичке последице“, у: Демократија у политичким странкама Србије (уредник: Зоран Лутовац), ФЕС, Институт друштвених наука, Београд, 2006.
  3. „Велика Србија“, новине Српске радикалне странке, април 20l6, број 3568, година XXVII.
  4. „Велика Србија“, новине Српске радикалне странке, мај 1994, број 17, година V.
  5. Јаснић, Ивана, „Ово су слогани за изборе: Шта странке поручују својим слоганима“, Блиц, 9.3.2016.
  6. Caspi, Dan, „American-Style Electioneering in Israel: Americanization versus Modernization“, in: Politics, Media, and Modern Democracy: An International Study of In­novations in Electoral Campaigning and Their Conse­quences (editors: David Swanson, Paolo Mancini), Prae­ger Publishers, London, 1996.
  7. Laver, Michael. Privatne želje i politika, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2005.
  8. Лончар, Јелена; Стојановић, Бобан, „Изборне кампање у Србији од 2000. до 2014. године“, у: Како интерну страначку демократију учинити могућом? Институционални фактори и динамика унутарстраначких односа (уредници: Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, Јелена Лончар), Факултет политичких наука, Центар за мониторинг и истраживање, Београд, Подгорица, 2015.
  9. Мониторинг финансирања кампање за парламентарне, покрајинске и локалне изборе одржане у Републици Србији, пред изборе од 24. априла 2016 (сажетак појединих налаза), Транспарентност Србија, Београд, 2016.
  10. „Први извештај дугорочних посматрача за период 24. март 3. април“, Интернет, http://www.gradjaninastrazi.rs/stranice/prvi-izvestaj-dugorocnih-posmatracaza-period-24mart-3april, 7.2016.
  11. Sanders, David, „Bihevioralizam“, u: Teorije i metode po­litičke znanosti (urednici: David Marsh, Gerry Stoker), Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005.
  12. Славујевић, Зоран, Изборне кампање: Поход на бираче Случај Србије од 1990. до 2007. године, ФЕС, ФПН, Београд, 2007.
  13. Славујевић, Зоран, Политично комуницирање, политич­на пропаганда, политички маркетинг, Графокард, Београд, 2009.
  14. Стојановић, Бобан, „Да ли бирачи у Србији „економски“ гласају“, Политички живот, Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, бр. 11/2014.
  15. Stojanović, Boban; Jović, Nikola, „Personal or Party Elec­tion Campaigns in Serbia: Empirical Findings“, Compa­rative Balkan Politics, Centar za monitoring i istraživa­nje CeMI, Podgorica, No. 1/2016.
  16. Стојиљковић Зоран; Cnacojeвић, Душан, „Теоријско-методолошки оквир за изучавање страначких програма и унутарстраначке демократије у Србији“, у: (Не)демократско редизајнирање политичких портиja у Србији (уредници: Зоран Стојиљковић Душан Cnacojeвић, Гордана Пилиповић), Конрад Аденауер фондација и Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2013.
  17. Чекрлија, Саша; Бандић, Мирнест, „Политичке кампање и идеологија, контрадикторност идejа и изборних резултата“, Научно-стручни часопис Сварог, Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука, бр. 09/2014.
  18. Шешељ, Војислав, Пали, жари, дедињски диздаре, Српска радикална странка, Београд, 2002.
периодика Национални интерес 3/2016 УДК 324:329.17(497.11)“2016“ 51-72