Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

LIDERSKE IZBORNE KAMPANЈE – SRPSKA RADIKALNA STRANKA 2016. GODINE

Sažetak

Predmet rada jeste liderska izborna kampanja, tačnije liderska izborna kampanja u Republici Srbiji, sa naglaskom na Srpsku radikalnu stranku 2016. godine. Cilj rada je da ukaže na fenomen liderske kampanje, naročito u našoj državi, kao i da osvetli druge fenomene koji su sa njom u neposrednoj vezi, kao što je personalizacija politike. Konkretno, obradiće se kampanja Srpske radikalne stranke u poslednjem parlamentarnom izbornom ciklusu 2016. godine, posredstvom više indikatora. Studija slučaja Srpske radikalne stranke će nam pružiti uvid u samu kampanju te stranke, ali i u stanje kada je reč o konstitutivnim elementima liderskih kampanja u Srbiji. Rezultat rada jeste dokazivanje rasprostranjenosti liderskih kampanjau Srbiji, uključujući i onu Srpske radikalne stranke 2016. godine.

Ključne reči:

Reference

  1. Атлагић, Синиша, Партијска идентификација као детерминанта изборне мотивације: Теоријске контроверзе u проблеми емпиријског истраживања, ФЕС, ФПН, Београд, 2007.
  2. Васовић, Мирјана, „Персонализација политике у ‘транзиционој’ политичкој култури Србије: Социјалнопсихолошка исходишта и политичке последице“, у: Демократија у политичким странкама Србије (уредник: Зоран Лутовац), ФЕС, Институт друштвених наука, Београд, 2006.
  3. „Велика Србија“, новине Српске радикалне странке, април 20l6, број 3568, година XXVII.
  4. „Велика Србија“, новине Српске радикалне странке, мај 1994, број 17, година V.
  5. Јаснић, Ивана, „Ово су слогани за изборе: Шта странке поручују својим слоганима“, Блиц, 9.3.2016.
  6. Caspi, Dan, „American-Style Electioneering in Israel: Americanization versus Modernization“, in: Politics, Media, and Modern Democracy: An International Study of In­novations in Electoral Campaigning and Their Conse­quences (editors: David Swanson, Paolo Mancini), Prae­ger Publishers, London, 1996.
  7. Laver, Michael. Privatne želje i politika, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2005.
  8. Лончар, Јелена; Стојановић, Бобан, „Изборне кампање у Србији од 2000. до 2014. године“, у: Како интерну страначку демократију учинити могућом? Институционални фактори и динамика унутарстраначких односа (уредници: Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, Јелена Лончар), Факултет политичких наука, Центар за мониторинг и истраживање, Београд, Подгорица, 2015.
  9. Мониторинг финансирања кампање за парламентарне, покрајинске и локалне изборе одржане у Републици Србији, пред изборе од 24. априла 2016 (сажетак појединих налаза), Транспарентност Србија, Београд, 2016.
  10. „Први извештај дугорочних посматрача за период 24. март 3. април“, Интернет, http://www.gradjaninastrazi.rs/stranice/prvi-izvestaj-dugorocnih-posmatracaza-period-24mart-3april, 7.2016.
  11. Sanders, David, „Bihevioralizam“, u: Teorije i metode po­litičke znanosti (urednici: David Marsh, Gerry Stoker), Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005.
  12. Славујевић, Зоран, Изборне кампање: Поход на бираче Случај Србије од 1990. до 2007. године, ФЕС, ФПН, Београд, 2007.
  13. Славујевић, Зоран, Политично комуницирање, политич­на пропаганда, политички маркетинг, Графокард, Београд, 2009.
  14. Стојановић, Бобан, „Да ли бирачи у Србији „економски“ гласају“, Политички живот, Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, бр. 11/2014.
  15. Stojanović, Boban; Jović, Nikola, „Personal or Party Elec­tion Campaigns in Serbia: Empirical Findings“, Compa­rative Balkan Politics, Centar za monitoring i istraživa­nje CeMI, Podgorica, No. 1/2016.
  16. Стојиљковић Зоран; Cnacojeвић, Душан, „Теоријско-методолошки оквир за изучавање страначких програма и унутарстраначке демократије у Србији“, у: (Не)демократско редизајнирање политичких портиja у Србији (уредници: Зоран Стојиљковић Душан Cnacojeвић, Гордана Пилиповић), Конрад Аденауер фондација и Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2013.
  17. Чекрлија, Саша; Бандић, Мирнест, „Политичке кампање и идеологија, контрадикторност идejа и изборних резултата“, Научно-стручни часопис Сварог, Независни универзитет Бања Лука, Бања Лука, бр. 09/2014.
  18. Шешељ, Војислав, Пали, жари, дедињски диздаре, Српска радикална странка, Београд, 2002.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2016 УДК 324:329.17(497.11)“2016“ 51-72
ç