Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА

ЛИБЕРОВ КОД – ВЕК И ПО ЈЕДНЕ ВЕЛИКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ

Сажетак

У априлу 2013. године навршило се 150 година од доношења једног од најзначајнијих докумената у историји развоја права оружаних сукоба – Либеровог кода. Писан за потребе Америчке армије током Америчког грађанског рата, са намером да на једном месту прегледно и разумљиво систематизује законе и обичаје рата, Либеров код је превазишао почетну замисао својих твораца. Од свог настанка, па до данашњих дана, Либеров код служи као незаобилазна станица у истраживању развоја правила права оружаних сукоба, а нека решења која су у њему понуђена и данас одишу свежином и модерношћу. У овом раду аутор је, служећи се првенствено анализом садржаја доступних докумената, покушао да у најкраћим цртама осветли разлоге настанка Кода, као и сва квалитетна и она мање квалитетна решења која је овај документ понудио. У закључним разматрањима аутор је понудио одговор на питање да ли је и у којој мери Либеров код успео да помири захтеве војне потребе са захтевима човечности, као и колики је стварни утицај Либеровог кода на развој правила права оружаних сукоба.

кључне речи:

Референце

  1. Carnahan Burnus M.,’’Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits’’, The American Journal of International Law, Washington, DC, Vol. 92, No 2; 1998.
  2. Custormary International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross 2005.
  3. Grant, Doty R., ’’The United States and the Development of the Laws of Land Warfare’’, Military Law Review, The Judge Advocate General`s School, Charlotesville,Virginia, USA, 156, 1998.
  4. Hartigan, Richard Sh., Military rules, Regulations and the Code of War, Transaction Publishers, New Brunswick and London,
  5. Hartigan, Richard Sh., Lieber’s Code and the Law of War, Precedent, Chicago, 1983.
  6. Laws of War: General Orders No. 100; Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field; The Avalon Project at Yale Law School; www.yale.edu/lawweb/avalon/lieber.htm, приступљено03.2011.
  7. Lieber, Francois, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (with) Guerilla Parties Considered with Reference to the Laws and Usages of War, The Lawbook Exchange, New Jersey, 2011.
  8. Мерон, Теодор, Међународно право човечности потиче из давнина, Самиздат Б92, Београд, 2004.
  9. Мудрости античке Грчке и старог Рима, Ленто, Београд, 2003.
  10. O’Brien, William V., The Meaning of Military Necessity in International Law, Institute of World Polity, 1957.
  11. Raby, Keneth A., Bombardment of Land Targets – Military Necessity and Proportionality Interpellated, The Judge Advocate General`s School, Charlottesville, Virginia, USA, April 1968.
  12. „Римски статут Међународног кривичног суда, члан 8.2.(а)“; у: Извори међународног хуманитарног права, (приредио: Миодраг Старчевић), Црвени крст Србије, 2007.
  13. Scott, Morris R., ’’The Laws of War: Rules by Warriors for Warriors’’, Army Lawyer, The Judge Advocate General`s School, Charlotesville, Virginia, USA, December 1997.
периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 341.3(091) 113-128