Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI DEMOKRATSKIH MODELA

LIBERALIZAM VS DEMOKRATIJA: OGRANIČAVANJE POLITIČKE DEMOKRATIJE – ISKORAK KA IZGRADNJI GLOBALNOG NIHILISTIČKOG DRUŠTVA

Sažetak

Autor u radu analizira krizu zapadne demokratije u njenoj političkoj dimenziji, koja je započela još 70-ih godina prošlog veka, a intenzivirana posle pada Berlinskog zida. Upravo rušenje Berlinskog zida nije samo označilo da je liberalizam uspeo da sa scene skloni još jednu političku ideologiju socijalizam, nego da su liberali, bilo oni označeni kao neoliberali, libertarijanci i sl. krenuli u istiskivanje i same demokratije sa kojom su simbiotički na Zapadu izgrađivali nacionalnu i socijalnu državu. Poslednji talas širenja demokratije je u stvari privid njenog desupstancijalizovanja. Od kompetitivnog elitizma, kao njene već davne redukcije, ona najpre involuira u proceduralnu ili minimalnu demokratiju, da bi završila u pukoj medijskoj manipulaciji izbornim telom. Ključ netrpeljivosti liberalizma prema demokratiji nije u nekim novim izazovima pred kojima se savremeno društvo nalazi, već u praktičnim konsenkvencama teorijske napetosti između demokratije i liberalizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 1984.
  2. Аврамов, Смиља, Трилатерална комисија, ИМП, Бањалука, 2000.
  3. Бобио, Норберто, Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  4. Бурдије, Пјер, Сигнална светла: прилози за отпор неолибералној инвазији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  5. Валерштајн, Имануел, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  6. Дал, Роберт, Дилеме плуралистичке демократије, БИГЗ, Београд, 1994.
  7. Зиновјев, Александар, Запад, Наш дом, Београд, 2002.
  8. Кецмановић, Ненад, Домети демократије, ФПН Чигоја, Београд, 2005.
  9. Лаш, Кристофер, Побуна елита, Светови, Нови Сад, 1996.
  10. Милс, Рајт, Елита власти, Плато, Београд, 1998.
  11. Мировић, Александра, „Дискурзивна демократија као специфичан облик делиберативно-демократског модела“, Српска политичка мисао, 01/2009, Институт за политичке студије, Београд.
  12. Молнар, Томас, Либерална хегемонија, СКЦ, Београд, 1996.
  13. Обрадовић, Даниела, Корпоративни политички системи: компаративни приступ, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1992.
  14. Радојичић, Мирјана, Историја у кривом огледалу, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  15. Симеуновић, Драган, Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 2002.
  16. Смит, Адам, Истраживање природе и узрока богатства народа, Култура, Београд, 1971.
  17. Сорал, Алан, „Савез деснице вредности и левице рада“, Геополитика, бр. 29, Београд, 2008.
  18. Тамир, Јеал, Либерални национализам, Филип Вишњић, Београд, 2002.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2009 УДК: 321.7:329.12 63-82
ç