Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

LEGITIMITET U POLITIČKOM ŽIVOTU SRBIJE – JEDNO VIĐENJE

Sažetak

Legitimitet je jedan od najčešće zastupljenih i istovremeno najznačajnijih pojmova u društvenim naukama uopšte. Na temelju legitimiteta koji je menjao svoj osnov u istoriji počiva celokupan društveni, pa samim tim i politički poredak. U tekstu se posle kraće teorijske ana­lize razmatraju posebno upečatljivi slučajevi nelegitim­nog postupanja različitih političkih aktera i institucija. Legitimitet je složena kategorija koja je podložna neprestanoj proveri i učvršćivanju, prvenstveno putem narodnog izjašnjavanja na izborima i referendumima, ali u zakonitim delovanjem institucija kao i održavanjem kakvog-takvog dodira sa građanima i realnošću uopšte. U tekstu su odabrani određeni, po našem mišljenju, vrlo bitni pojmovi koji u manjoj ili većoj meri utiču na legiti­mitet jednog državno-pravnog poretka i institucija kao njegovih sastavnih delova.

Ključne reči:

Reference

  1. Бобио Норберто, Доба права – дванаест есеја о људским прави­ма, Службени гласник, Београд, 2008.
  2. Гујаничић Душан, „Референдум – облик народног изјашњавања против отуђења власти’’, Политичка ревија, 2/2011, Ин­ститут за политичке студије, Београд.
  3. Јовановић Милан: „Политичке институције и консолидација демократије у Србији, Србија: Противречности политичких система, Зборник радова, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  4. Лукић Радомир, Кошутић Будимир, Митровић Драган, Увод у право, Службени лист СРЈ, Београд, 2000.
  5. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2000.
  6. Матић Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, Београд, 20о0.
  7. Матић Петар, Стојановић Ђорђе: «Политичка подршка и утемељење демократских вредности», Српска политичка мисао, 3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  8. Пејковић Марко, «Српски парламентарни одбори – компаратив­на анализа», Српска политичка мисао, 4/2011, Београд.
  9. Печујлић Мирослав, Милић Владимир, Социологија, Номос, Београд, 2000.
  10. Правна еициклопедија 1, Савремена администрација, Београд, 1985.
  11. Радбрух Густав, Филозофија права, Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Београду, 2006.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2013 УДК 323(497.11):321.01 247-262
ç