Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

KURS KAO MEHANIZAM U FUNKCIJI EKONOMSKE POLITIKE SRBIJE

Sažetak

Poruka ovde iznete analize, o kursu kao parametarskoj funkciji ekonomske politike, jeste da je danas primarni problem u Srbiji taj da se antiinflaciona politika ne može više voditi odvojeno od razvojne politike. Nijedna koncepcija stabilizacije ne može da uspe ukoliko nije usmerena u pravcu podsticanja proizvodne aktivnosti, rasta proizvodnje i širenja investicione baze. Na veoma kratak rok vlada može malo šta da uradi na planu kursa, ali može na duži rok promenom svoje ekonomske politike. Na kratak rok na kursu može mnogo da uradi centralna banka, iako njoj kurs nije prioritet. Centralnoj banci je na prvom mestu inflacija.

Ključne reči:

Reference

    1. Schnabl (2004), The Rational for a Fast EMU Accession of the New Member States, MEUS Workshop European Monetary Policy, Eberhard Karls Universitat, Tubingen, 21. June, 2004.
    2. Грк С. (1998), Немоћ и пропусти монетарне политике, Чигоја, Београд, 97 стр.
    3. Грк С. (2010), «Деструктивна национална економија и политика удаљава Србију од Европске уније», Национални интерес, бр.1/2010, Институт за политичке студије, Београд.
    4. Грк С. и група аутора (1996), Могућности снижења каматних стопа, ур. Грк С., Студија НБЈ, Београд, 150 стр.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2010 УДК: 336.748:338.2(497.11) 195-214
ç