Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

КУРС КАО МЕХАНИЗАМ У ФУНКЦИЈИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Порука овде изнете анализе, о курсу као параметарској функцији економске политике, јесте да је данас примарни проблем у Србији тај да се антиинфлациона политика не може више водити одвојено од развојне политике. Ниједна концепција стабилизације не може да успе уколико није усмерена у правцу подстицања производне активности, раста производње и ширења инвестиционе базе. На веома кратак рок влада може мало шта да уради на плану курса, али може на дужи рок променом своје економске политике. На кратак рок на курсу може много да уради централна банка, иако њој курс није приоритет. Централној банци је на првом месту инфлација.

кључне речи:

Референце

    1. Schnabl (2004), The Rational for a Fast EMU Accession of the New Member States, MEUS Workshop European Monetary Policy, Eberhard Karls Universitat, Tubingen, 21. June, 2004.
    2. Грк С. (1998), Немоћ и пропусти монетарне политике, Чигоја, Београд, 97 стр.
    3. Грк С. (2010), «Деструктивна национална економија и политика удаљава Србију од Европске уније», Национални интерес, бр.1/2010, Институт за политичке студије, Београд.
    4. Грк С. и група аутора (1996), Могућности снижења каматних стопа, ур. Грк С., Студија НБЈ, Београд, 150 стр.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 336.748:338.2(497.11) 195-214