Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, OSVRTI I PRIKAZI

KULTURA MIRA, OPSTANAK I RAZVOJ ČOVEČANSTVA I EMANCIPACIJA ČOVEKA

Sažetak

Prikaz knjige: Ljubiša Mitrović, Homo religiosus i kultura mira, Niš, Filozofski fakultet u Nišu, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2011 УДК 316.74:2(049.3) 397-402
ç