Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

„КРИМСКО ПРОЛЕЋЕ“ И БУДУЋНОСТ ЕВРОАЗИЈЕ

Сажетак

У раду се даје критика принципа униполарног светског поретка и хегемоније САД. На основу анализе догађаја у последњих 20 година, истакнута је неизбежност кризе западноцентричног модела развоја и извесност формирања мултиполарног света у коме ће Русија бити један од значајнијих субјеката светске политике. Снага оваквог закључка проистиче из историјске праксе развоја међународних односа у оквиру које је евидентан крах сваког досадашњег покушаја унификације и хегемонизације међународног поретка. Такође, сама природа човека као бића па, самим тим и његовог света, неизбежно је плуралистичког карактера. У оквиру вековне борбе за успостављањем праведнијег и хуманијег политичког поретка, искристалисао се принцип поделе власти, односно спречавање владавине из једног центра, без обзира на његове унутрашње карактеристике и обележја. Интензивирање регионалне сарадње, између осталог и на простору Евроазије, представља значајан допринос рушењу идеје и праксе хегемонизације света.

кључне речи:

Референце

  1. Bell Coral, „American Ascendancy and the Pretense of Concert”, The National Interest, Center for the National interest, Washington, D.C, N. 57/1999.
  2. Бжезинский Збигнев, Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы, Международные отношения, Москва, 2010;
  3. Бжезинский Збигнев, Выбор, Глобальное господство или глобальное лидер­ство, Международные отношения, Москва, 2005;
  4. Бек Ульрих, Что такое глобализация?, Интернет, http://www.nationalism.org/library/science/globalisation/beck/beck-was-ist-globalisierung.htm, 07.2014;
  5. Васовић Вучина, “Глобализација, држава и демократија”, у зборнику: Држава и демократија (уредник Милан Подунавац), Службени гласник и Факултет политичких наука, Београд, 2010;
  6. Вернадский Георгий, Начертания русской истории, Лань, Санкт Петербург, 2000;
  7. Wolfforth William, „The Stability of a Unipolar World”, International Security, Belfer Center for Science and International Affairs, Cambridge, Vol. 24, No. 1 Summer 1999, pp. 5-41;
  8. Гаман-Голутвина Оксана, ”Почему Запад нарушил негласный кодекс поведе­ния”, Независимая газета от 27 марта 2014;
  9. Горчаков Александр, Депеша министра иностранных дел А.М. Горчаакова российским посольствам, Фонд Горчакова, Интернет, http://gorchakovfund.ru/about/gorchakov/, 07.2014;
  10. Дроздов Юрий, Записки начальника нелегальной разведки, Олма-пресс, Мо­сква, 1999;
  11. Зиновьев Александр, Запад, Феномен западнизма, Интернет, http://modernlib.ru/books/zinovev_aleksandr_aleksandrovich/zapad_fenomen_zapadnizma/ read, 07.2014;
  12. Лебедева Марина, Мировая политика. Аспект пресс, Москва, 2003;
  13. Леонтьев Михаил, ”За Еврассию”, Однако № 44 (108), Интернет, ttp://www. odnako.org/magazine/material/glavnaya-tema-za-evrassiyu/, 07.2014;
  14. Манделбаум Мајкл, Треба ли свету голијат Како Америка делује као светска владау 21. веку, Филип Вишњић, Београд , 2006;
  15. Младеновић Мирослав, Пономарева Јелена, “Кина-Америка-Русија глобални троугао 21. века”, Социолошки преглед, Београд, вол. 45, бр. 4/2011, стр. 459-476;
  16. Младеновић Мирослав, Пономарева Јелена, Килибарда Зоран, “Теорија и пракса ”шарених револуција””, Социолошки преглед, Београд, вол. 46, бр. 4/2012, стр. 513-533;
  17. Панарин Александр, Народ без элиты, Алгоритм-ЭКСМО, Москва, 2006;
  18. Панов Валерий, Мягкая сила” крушит Украину, Русинформ, Интернет, ttp:// rusinform.net/myagkaya-sila-krushit-ukrainu/, 07.2014;
  19. Пономарева Елена, Преступный интернационал в центре Европы, Книжный мир, Москва, 2014;
  20. Путин Владимир, Обращение Президента Российской Федерации 18 марта, Интернет, http://www.kremlin.ru/transcripts/20603, 07.2014;
  21. The New York Times, august, 2001;
  22. Friedman Thomas, The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, London, 1999; Хобсбаум Эрик, Нации и национализм после 1780 года, Алетейя, Санкт Пе­тербург, 1998;
периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 327::911.3(100)]:327(47+57) 185-200