Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI

KOSOVSKI MIT: STVARNO I VIRTUELNO TLO SRPSKOG DUHOVNOG I KULTURNOG IDENTITETA

Sažetak

Prikaz knjige: Sanja Bošković, Kosovski kulturološki mit, Beograd: Službeni glasnik, 2014, 488 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2017 УДК 94(497.115)”1389”:39(=163.41) (049.3) 337-343
ç