Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА ИСТРАЖИВАЊА

КОСОВО И МЕТОХИЈА ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНИ ПАРАДОКС

Сажетак

У свести сваког народа постоји представа да му његова држава мора осигурати самосталан, миран и безбедан живот. У народном схватању државе то је од искона важило као њена природна улога. По свему судећи то јој је и најстарија, а вероватно ће и остати најтрајнија улога. Угрожавање безбедности друштва и његових вредности јавља се још од његовог настанка. Готово сва друштва су кроз историју била, мање или више, изложена угрожавању кроз различите облике, било споља било изнутра. Заштита и одбрана суверенитета, независности и територијалног интегритета и данас представља најдубљи смисао државне организованости сваке конкретне заједнице. Због тога политика безбедности државе мора бити конципирана и изграђена тако да омогућава несметан и континуиран развој државе и друштва што, између осталога, подразумева непостојање нејасноћа и нело­гичности у том настојању, а нарочито када је реч о њиховој безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов С. Крећа М.: Међународно јавно право, Савремена администрација, Београд, 2003.
  2. Брезница Б.: Безбедносни изазови уочи решења политичког статуса Косова, Косова сот, Приштина 05.01.2008.
  3. Ђурић Ж. Модернизација и друштвене промене, ИПС, Београд 2006.
  4. Гризолд А.: Међународна сигурност и етнички конфликти, Политичка мисао бр. 4, Загреб, 1998.
  5. Гризолд А.: Разподја националне варности, ФДВ, Љубљана, 1992. г.
  6. Група аутора: нови светски поредак и политика одбране СРЈ, Управа за стратегијске студије и политику одбране, Београд 1993.
  7. Јанев И.: Уставно право и политички систем ЕУ, ИПС, Београд 2007.
  8. Јовановић М.: Обликовање изборне демократије, ИПС, Београд, 2006.
  9. Кољевић Б.: Парадокси политике силе, www.nspm.org.yu/MBI/istrazivanjekim2008_files/frame.htm
  10. Митровић А. Матић П.: Изазови и парадокси глобализације, ИПС, Београд, 2007.
  11. Митровић Љ.: Пут у зависно друштво, ИПС, СБС, Свен Ниш, 2004.
  12. Ракић М. Вејновић Д.: Ситем безбједности и друштвено окружење, Дефендологија, Бања Лука, 2006.
  13. Ракић М.: Безбедносна превентива, ИПС, Београд, 2006.
  14. Ракић М.: Идентификација и особености манифестних фактора утицајних на јачање безбедности, Политичка ревија бр. 1/07, ИПС, Београд 2007.
  15. Рупел Д.: Косово има право на отцепљење…, The New York Times, 12.01.2008.
  16. Сервер Д.: Истеривање последњих балканских духова, Данас, 10.01.2008.
  17. Зејнај А.: Европско решење поновна зависност, Телеграфи, При­штина, 07.01. 2008.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 342.218:355.01(497.115) 23-38