Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА

КОРУПЦИЈА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сажетак

У раду се анализира веома сложени феномен корупције са аспекта њеног утицаја на економски развој. Показује се колико велика ендемска корупција, која је заступљена и у Србији, наноси велике штете привреди и друштву, разара институције система и онемогућава економски развој. Поред тога што се анализирају размере негативног утицаја корупције на инвестиције и развој, анализирају се и ефекти корупције на пословне резултате компанија које врше подмићивање. Посебан осврт у раду се даје  на могућу и нужну борбу против корупције, како би се свела у друштвено прихватљиве оквире и тако престала бити велика препрека економском и друштвеном развоју. Висока корупција у Србији је резултат неуспешних и спорих реформских процеса, као и слабих и неизграђених институција. Поред тога пропадање средње класе  је такође погодовало експанзији корупције у Србији. На крају се, имајући у виду ове узроке корупције, указује на могуће мере за њено сузбијање.

кључне речи:

Референце

  1. Корупција, власт, држава, прир. Верица Бараћ, Савет за борбу против корупције, Београд, 2011.
  2. Систем и корупција, Центар за економска истраживања Института друштвених наука, Београд 2000.
  3. Шуковић, Данило, „Корупција у Србији и како је сузбити“ у зборнику радова Социјални капитал и друштвена интеграција, Филозофски факултет, Нови Сад, 2006.
  4. Шуковић, Данило, „Корупција, морал, економија“ у зборнику радова Морал и економија, Институт друштвених наука, Београд, 2008.
  5. Шуковић, Данило, „Корупција и европске интеграције Србије“ у зборнику радова Србија и Европа, економија, друштво и политика, Институт друштвених наука Београд, 2009.
  6. Acemoglu, Daron and Therry Verdier, “The Choice between Market failures and Corruption“, The American Economic Review, Vol. 90, No. 1. 2000.
  7. Alesina, Albert and Beatrice Weder, “Do Corruption Govеrnments Receive Less Foreign Aid?”, The American Economic Review, Vol. 92, September 2002.
  8. Banerjee, Abhijit, Sendhil Mullainathan and Rema Hanna, “Corruption“, NBER Working Paper 17968, April 2012.
  9. Bruegger, E., “Endogenous Institutions and the Dynamics of Corruption“,  Discussion Paper 0504, University of Bern, 2005.
  10. Gray, Cheryl W. and Daniel Kaufmann, “Corruption and Development“, Finance & Development, March 1998.
  11. Healy, Paul and George Serafeim, „Causes and Consequences of Firm Disclosures of Anticorruption Efforts“, Harvard Business School, November 2011.
  12. Kaufmann, Daniel and Paul Siegelbaum, “Privatization and Corruption in Transition Economies“, Journal of International Affairs, Winter 1996. 50 no., The Trustees of Columbia University in the City of New York.
  13. Mauro, Paulo, “Corruption and Growth“, The Quarterly Journal of Economics, August, 1995.
  14. Yan Leung Cheung, P. Raghavendra rau and Aris Stouraitis, “How much do firms pay as bribes and what  benefits do they get? Evidence from corruption cases worldwide“, NBER Working Paper, Cambridge, April 2012.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 343.352:330.34 43-54