Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKE INSTITUCIJE I JAVNA POLITIKA

KORPORATIVNI ODNOSI S JAVNOŠĆU I (DE)REGULACIJA JAVNOG SEKTORA U SRBIJI

Sažetak

Autor definiše komunikološku dimenziju korporativnih odnosa s javnošću u javnom sektoru utemeljujući se na Kotlerovoj matrici (odnosi s štampom, mediji, lobiranje…), uz neizbežnu podelu na korporativnu i marketinšku dimenziju. Isto tako, definiše deset aktivnosti odnosa s javnošću, poput, saradnje s medijima specijalnih događaja, pripreme javnih nastupa, istraživanja, savetovanja, obuke i upravljanja. Pored toga segmentira sedam grupa ciljnih javnosti: finansijska, medijska, države sa svojim institucijama, građanstva, lokalna interna i šira javnost uz precizno definisanje medija, medijskih masovnih komunikacija, tipova medija kao i odnosa medija i cenzure u savremenom društvu. Analizira se interakcija odnosa s javnošću i javnog sektora uz niz pojmova vezanih za analizu modernih korporativ­nih odnosa s javnošću. Javni sektor kao deo političkog sistema znatno determiniše makro-društvene odnose unutar celokupnog društva. Posebno kada je reč o ekonomiji, odnosno poslovanju javnog sektora koji se transformiše na principima privatno-javnog partnerstva. Odnosi s javnošću u takvom socio-političkom i po­slovnom ambijentu postaju važni deo deregulacije, odnosno šire posmatrano modernizacije društva u Srbiji. Značaj ovog istraživanja je u definisanju položaja i uloge korporativnih odnosa s javnošću u savremenom društvu uz preciziranje korporativnыh poslovnih interakcija sa odnosima s javnošću, gde važnu ulogu ima moderna korporacija kao privredni subjekg društva.

Ključne reči:

Reference

  1. Блек, Сем: Односи с јавношћу, Београд, 1997.
  2. Вељко Дубљевић: Примена Ролсових принципа правде кроз појаве: рационално и разложно, у: Правни живот бр. 14/2007. стр. 400.
  3. Филиповић, Винка, Костић, Милица, Прохаска, Слободан: Односи с јавношћу, Београд, 2001.
  4. Павловић, Миливоје: Односи с јавношћу, Београд, 2003.
  5. Цветковић, Љубиша: Односи с јавношћу, 2003.
  6. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Односи с јавношћу, Београд, 2005.
  7. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Медији, Јавно мњење и политика, Београд, 2009.
  8. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Друштво, политика, развој на почетку 21. века, Београд, 2008.
  9. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Медији и корпоративне етике комуникација, Београд, 2009.
  10. Суботић, Драган, Ђурић, Живојин: Социјалне и политичке дезорганизације друштва, Београд, 2008.
  11. Суботић, Драган: Нови јавни менаџмент, Београд, 2010.
  12. Грубор, Александар: Маркетинг истраживања: Интегрални део међународног маркетинг програма, Суботица, 2007.
  13. Штиглиц, Џозеф: Економија јавног сектора, Београд, 2008.
  14. Радосављевић, Душко: Менаџмент јавнеуправе, Бања Лука, 2006.
  15. Пусић, Еуген: Држава и државнауправа, Загреб, 1999.
  16. Перко-Шепаровић, Инге, „Модели управе и локалне самоуправе“, Политичка мисао, Загреб, 2002.
  17. Миленковић, Дејан, Ракић, Војин, Слободан приступ информацијама и јавна управа, Београд, 2005.
  18. Суботић, Драган: „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије“, Политичка ревија, Београд, бр. 2/2010.
  19. Суботић, Драган: “Пословне комуникације“, Пословна економија, Сремска Каменица, бр. 1/2007.
  20. Мунитлак-Ивановић, Оља: „Еколошки менаџмент као модел управљања ризиком“ Пословна економија, Сремска Каменица, бр. 1/2008.
  21. Суботић, Драган: „Односи с јавношћу у постиндустријском друштву“, Српска политичка мисао, Београд, 2009, бр. 4/2009.
  22. Суботић, Драган: „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије“, Политичка ревија, Београд, бр. 2/2010.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2010 УДК: 659.4:35.07(497.11) 117-134
ç