Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ СУКОБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ

КОРПОРАТИВНЕ КОНСОЦИЈАЦИЈЕ – УСЛОВИ УСПЈЕХА И СЛОМА

Сажетак

Аутор у раду као предмет истраживања анализира присуство и утицај повољних услова на одрживост корпоративних консоцијацијских система. Корпоративне консоцијације имају специфично (ригидно) устројство политичких институција и извиру из јасно исказаних етничких, религијских и лингвистичких идентитетадруштвених сегмената, за разлику од либералних или либерално/корпоративних консоцијација. Циљ рада је да се уз помоћ компаративне методе, тј. стратегије најсличнијих случајева, на основу присуства повољних услова, објасне различити исходи политичке одрживости и стабилности корпоративних консоцијација које у истраживачком узорку укључују Белгију од 1993, Босну и Херцеговину од 1995, Либан од 1989. и од 1943-1975, и Кипар од 1960-1963.Сваки од повољних услова које аутор примјењује у раду нема исти утицај на објашњење различитих исхода у погледу одрживости корпоративних консоцијација из узорка.

кључне речи:

Референце

  1. Anckar Carsten, “On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Politics“, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 11, No. 5, 2008, стр. 389-401.
  2. Belloni Roberto, State Building and International Intervention in Bosnia, Routlidge, London and New York, 2007.
  3. Bieber Florian, Post-war Bosnia; Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2006.
  4. Bogaards Matthijs, “The favourable factors for consociational democracy: A review“, European Journal of Political Research, 33, 1998, стр. 475-496.
  5. Bose Sumantra, Contested Lands: Israel-Palestine, Kashmir, Bosnia, Cyprus, and Sri Lanka, Harvard University Press, Cambridge/London, 2007.
  6. Dekmejian Richard Harir, “Consociational Democracy in Crisis: The Case of Lebanon“, Comparative Politics, Vol. 10, No. 2, 1978, стр. 251-265.
  7. Deschouwer Kris, “And the peace goes on? Consociational democracy and Belgian politics in the twenty-first century”, West European Politics, Vol. 29, No. 5, 2006, стр. 895-911.
  8. Ghosn Faten, Khoury Amal, “Lebanon after the Civil War: Peace or the Illusion of Peace?“, Middle East Journal, Vol. 65, No. 3, 2011, стр. 381-397.
  9. Hadad Simon, “Lebanon: From Consociationalism to Conciliation“, Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 15, No. 3-4, 2009, стр. 398-416.
  10. Hartzell Caroline, Hoddie Matthew, “Institutionalizing Peace: Power Sharing and Post-Civil War Conflict Management“, American Journal of Political Science, Vol. 47, No. 2, 2003, стр. 318-332.
  11. Horowitz Donald L., Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1985.
  12. Horowitz Donald L., A Democratic South Africa? – Constitutional Engineering in a Divided Society, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1991.
  13. Jarstad Anna K., Sisk Timothy D. (eds): From War to Democracy – Dilemmas of Peacebuilding, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
  14. Landman Todd, Issues and Methods in Comparative Politics, Routledge, London and New York, 2008.
  15. Lijphart Arend: Democracy in Plural Societies, Yale University Press, New Haven, CT, 1977.
  16. Lijphart Arend, Power-sharing in South Africa, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1985.
  17. Lijphart Arend, “Self-Determination versus Pre-Determination of Ethnic Minorities in Power-Sharing Systems“, in: The Rights of Minority Cultures, (ed.Will Kymlicka), Oxford University Press, Oxford, 1995.
  18. Makdisi Samir, Kiwan Fadia, Marktanner Marcus, “Lebanon: the constrained democracy and its national impact”, in: Democracy in the Arab World:Explaining the deficit, (еds. Ibrahim Elbadawi, Samir Makdisi), Routledge, London and New York, 2011, стр.115-141.
  19. McCulloch Allison, “Consociational settlements in deeply divided societies: the liberal-corporate distinction“, Democratization, Vol. 21, No. 3, 2014, стр. 501-518.
  20. McGarry John, O’Leary Brendan, The Northern Ireland Conflict: Consociational Engagements, Oxford University Press, Oxford, 2004.
  21. McGarry John, O’Leary Brendan, “Iraq’s Constitution of 2005: Liberal Consociation as Political Prescription”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 5, No. 4, 2007, стр. 670–698.
  22. O’Flynn Ian, Russel David, Horowitz Donald L., Power Sharing: New Challenges for Divided Societies, Pluto Press, London, 2005.
  23. Peters Guy, Comparative Politics: Theory and Methods, Macmillan Press LTD, Basingstoke, 1998.
  24. Przeworski Adam, Teune Henry, The Logic of Comparative Social Inquiry, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 1970.
  25. Roeder Philip G., Rothchild Donald (eds.) Sustainable Peace: Power and Democracy after Civil Wars, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2005.
  26. Swenden Wilfred, Brans Marleen, De Winter Liven, “The Politics of Belgium: Institutions and Policy under Bipolar and Centrifugal Federalism”, West European Politics,Vol. 29, No. 5, 2006, стр. 863 – 873.
  27. Wolff Stefan, “Managing ethno-national conflict: towards an analytical framework“, Commonwealth & Comparative Politics, Vol. 49, No. 2, 2011, стр. 162-195.
  28. Yakinthou Christalla, Political Settlements in Divided Societies – Consociationalism and Cyprus, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 321.013 135-151