Изабери језик:
Тема броја

МЕНАЏМЕНТ, КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

КОРИШЋЕЊЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ – основни трендови

Сажетак

Између осталог, савремени свет карактерише нагли развој и доминација масовних медија. Утицај масовних медија је велики на друштво у целини, на креирање и обликовање јавног мњења, као и на сваког појединца. У овом раду покушаћемо да утврдимо трендове конзумације најважнијих медија у Србији, и да их упоредимо са трендовима у другим земљама. Користићемо истраживања медија која су спроведена у дужем временском периоду у Агенцији Strategic Marketing и АГБ. У поређењу са светским трендовима, просечни медијски конзумент у Србији мање чита дневну штампу и магазине, дуже гледа ТВ, ређе користи Интернет. Ра­дио има доминацију над телевизијом у преподневним часовима, док је доминација телевизије неприкосновена у поподневном и вечерњем периоду. Коришћење интернета расте из године у годину. Трендови који постоје у свету, присутни су и у Србији. За њихову имплементацију посебно је заинтересована млађа генерација, која не заостаје за новим светским токовима.

кључне речи:

Референце

  1. Fischoff, S (2005): Media psychology: A Personal Essay in Definition and Purview, Journal of Media Psychology, Volume 10, No. 1
  2. Fischoff, S. (2004): Media crisis Coverage: To Serve or to Scare, Journal of Media Psychology, Volume 9, No. 1
  3. Huh, S. (2008): Perception of and addiction to Online Games as a Func­tion of Personality Traits, Journal of Media Psychology, Volume 13, N. 2
  4. Mendez, J. (2007): Message Distortion: The Effects of Media Content, Perceptions of Media Bias, and Partisan Predispositions on Candidate Evaluations, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 2
  5. Murphy, S. (2007): A Social Meaning Framework for Research on Par­ticipation in Social Online Games, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 3
  6. Pierce, T. (2006): Talking to strangers on MySpace: Teens Use of Internet Social Networking Sites, Journal of Media Psychology, Volume 11, No. 3
  7. Pierce, T. (2007): X-Posed on MySpace: A content Analysis of “MySpace” Social Networking Sites, Journal of Media Psychology, Volume 12, No. 1
  8. Sjoberg, L. (2007): Action Sampling of the Television Viewing: A Favor­ite Waste of Time, Journal of Media Psychology, Volume 12, No 2.
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 316.774(497.11) 225-236