Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА У ТЕОРИЈИ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

Сажетак

Концепт националног интереса временом је постао део свакодневног политичког, али и политиколошког речника. Данас тешко да можемо наићи на расправе о спољној политици и националној безбедности у којима концепт националног интереса не заузима централно место. Научна литература која анализира и користи овај концепт је једна од најобимнијих тематских области у међународним односима. Стога, интересовање за изучавање националног интереса још увек не јењава, о чему сведочи пораст научних радова који се баве овом темом. Без обзира на широку прихваћеност, дефиниција националног интереса није нешто око чега у академској и професионалној заједници постоји сагласност. У овом раду се анализира концепт националног интереса кроз развој теорије међународних односа и, унутар ње, различитих истраживачких праваца, а у средишту су теоријски основи концепта националног интереса и класификација тих интереса, као и питање да ли се национални интерес треба посматрати као средство политичке анализе или средство политичке акције.

кључне речи:

Референце

  1. R. Aron, Peace and War, Weidenfeld and Nicholson, London, 1966.
  2. Baylis and S. Smith, The Globalization of World Politics: An introduction to international relations (second edition), Oxford University Press, New York, 2001.
  3. М. Бајагић, Међународна безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
  4. Beard, The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy. Macmillan, New York, 1934.
  5. S. Buchill, The National Intеrest in International Relations Theory, Pelgrave Macmillan, New York, 2005.
  6. Donelly, Realism and International Relations, Cambridge University Press, New York, 2000.
  7. Doyle, “Liberalism and World Politic.” American Political Science Reviw, Vol 80, No. 4/1986, pp. 1151-1169.
  8. Frankel, National Interest. Pall Mall, London, 1970.
  9. S. Furniss and R.C. Snyder, An Introduction to American Foreign Policy. Rinehart, New York, 1955.
  10. Jackson, The Global Covenant. Oxford University Press, New York, 2000.
  11. H. Jackson and G. Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford University Press, New York, 2003.
  12. O. Keohane and J.S Jr. Nye, Power and Interdependence (3rd ed), Longman, New York, 2001.
  13. Kissinger, “Central Problems of America’s Foreign Policy”, In: U.S. Foreign Policy. People’s Press, Shanghai, 1972.
  14. T. Klare and Y. Chandrani (eds), World Security: Challenges for a New Century, Martin’s Press., New York, 1998.
  15. T. Mahan, The Interests of America in Seapower – Present and Future. Sampson Low, Marston & Co, London, 1898.
  16. Н. Макијавели, Владалац, Дерета, Београд, 2005.
  17. J. Mearsheimer, „Realism, the Real World, and the Academy“ In M. Brecher, and F.P. Harvey (eds), Realism and Institutionalism in International Studies, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2002, pp. 23-33.
  18. Meinecke, Machiavellianism: The Doctrine of Raison d’État: Its Place in Modern History, New Brunswick, London, 1998.
  19. А. Милетић, Национални интерес у америчкој теорији међународних односа, Београд: Савремена администрација, Београд, 1978.
  20. J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (7th ed) Mc Graw Hill Education, New York, 2005.
  21. J. Morgenthau, The Impasse of American Foreign Policy. The University of Chicago Press, Chicago, 1962.
  22. J. Morgenthau, “Negotiatinons or War?.” The New Republic. November, 1962.
  23. S. Nye, The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone, Oxford University Press, New York, 2002.
  24. М. Пешић, „Национални идентитет: између континуитета и променљивости“, Српска политичка мисао, бр. 3/2012, стр. 103-132.
  25. J. Rousseau, Social Contract, The Business Press, Richmond, 1980.
  26. Sills (ed), International Encyclopaedia of the Social Sciences, Crowell Collier and Macmillan, New York, 1968.
  27. В. Станковић Пејановић, „Политика као моћ код Макијавелија и Ничеа“, Српска политичка мисао, бр. 2/2013, стр. 11-29.
  28. Xue-Tong, Analysis of China’s National Interests. James Martin Center for Nonproliferation Studies, Monterey, 2002.
  29. N. Waltz, Theory of International Politics, Random House, New York, 1979.
  30. Weldes, ”Constructing National Interest”, European Journal of International Relations, Vol. 2-3, 1996, pp. 275-318.
  31. Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
  32. Wendt, „Anarchy Is What States Make It: The Social Construction of Power Politics“, International Organization, Vol. 46 , No. 2, 1992, pp. 412-415.
  33. Wolfers, Discord and Collaboration – Essays on International Politics, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1962.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 321.01+327:323.1 159-175