Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

KOMUNIKACIONI SUVERENITET U DOBU GLOBALNIH MEDIJA

Sažetak

U savremenim geopolitičkim procesima bitno se rekonstruišu pojmovi političkog, ekonomskog, bezbednosnog, pravnog i kulturnog suvereniteta, čime se menja ikoncept međunarodnih odnosa. Globalne komunikacione tehnologije proizvodeći meku moć dekomponuju unutrašnji suverenitet država, koje gubeći upravljanje i kontrolu nad simboličko-pojmovnom praksom ostaju prepuštene samodestrukciji i spoljnoj propagandnoj agresiji. Veština oblikovanja, kreiranja, distribucije i nadzora nad informacijama obezbeđuje sofisticirano upravljanje svešću drugih, pa drža­va koja ne brani sopstveni komunikacioni prostor lako postaje plen sa prepariranim javnim mišljenjem. Nagla zainteresovanost globalnih medija (američkog Si-eN-eNa, ruskog medijskog servisa Sputnjik i arapske Al Džazire) za aktivnijom ulogom na prostorima Balkana ukazuje nam na stratešku važnost ovih prostora, ali i najavu postratne rekonstrukcije kojom suverenitet ovdašnjih država treba dalje sužavati. Komunikaciona moć podrazumeva upravljanje svim drugim oblicima moći, što znači da demokratska država bez nje ne postoji. Istovremeno, gašenjem brojnih javnih servisa, uključujući i vodeću nacionalnu informativnu agenciju snaga srpskih medija se smanjuje? Mali narodi odrasli na mitovima o epskim bitkama i herojstvu sporo uočavaju da je pravovremena informacija jača od zaglušujućeg huka oružja. U novom geopolitičkom ambijentu mnogo je efikasnije porobiti svest, nego razoriti i osvojiti teritoriju!

Ključne reči:

Reference

  1. Bagdikan, Ben: The Media Monopoly, 5th Edition, XIV XVI, Beacon, Boston, 1997.
  2. Вебер, Макс: Привреда и друштво I и II, Просвета, Београд, 1976.
  3. Зиновјев, Александар: Слом руског комунизма, БИГЗ, Београд, 2003.
  4. Јевтовић, Зоран: „Асиметрична битка за утицајем на Балкану”, Култура полиса, посебно издање, год. XII, Институт за европске студије, Београд и Култура – Полис Нови Сад, 2015.
  5. Кантон, Џејмс: Есктремна будућност, Клио, Београд, 2009.
  6. Липман, Волтер: Јавно мнијење, Напријед, Загреб, 1995.
  7. Матић, Милан: Мит и политика, Радничка штампа, Београд, 1984.
  8. Naj, Džozef: Budućnost moći, Arhipelag, Beograd, 2012.
  9. Радојковић, Мирољуб; Стојковић, Бранимир и Врањеш, Александар: Међународно комуницирање у информационом друштву, РТС и Клио, Београд, 2015.
  10. Рељић, Слободан: Криза медија и медији кризе, ЈП Службени гласник, Београд, 2013.
  11. Stevens, Mаrk: Freedom of the Presss, 2003, faculty.ncwc.edu/mstevens/410/410ect09.htm
  12. Чернов, Александар: Трагање за културним идентитом фактор медија, Прометеј, Београд, 2007.
  13. Chaffee, Steven & Metzger, Miriam: The end of mass com­munication? Mass communication & society, 4 (4), 365­379,
  14. Shah, Anup: Media Conglomerates, Concentratmn of Ownershup, Global Issues, 2009, globalissues.org/article/159/media-conglomerates-mergers-concentration-of ownership
  15. Шуваковић, Урош: Нови медији и култура новогодишњег честитања у Србији, у зборнику: Традиција, модернизација, идентитети, ур. Милосављевић и др., Филозофски факултет, Ниш, 2012.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2015 УДК 316.77:316.32 257-274
ç