Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА, БЕЗБЕДНОСТ

КОМЕИТО ПАРТИЈА – ПРИМЕР ВЕРСКЕ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ

Сажетак

Политикологија религије је наука која посебан акценат ставља на верске политичке партије. Партија Нови Комеито једна од утицајнијих политичких партија у Јапану је типичан пример верске политичке партије. Формирала ју је будистичка верска заједница Сока-Гакаи са циљем остваривања њених идеја у јапанској политици. Под притиском јавности због секуларног карактера друштва Нови Комеито се формално одрекла везе са верском заједницом. Али је суштински партија наставила дa се бори за идеале верске заједнице.

кључне речи:

Референце

  1. Александар Новаковић, Милена Пешић, Мултикултурализам и индивидуална права“, Српска политичка мисао, бр. 1/2010.
  2. Владан Станковић, „Основи фундаментализма“, Национални инте­рес, бр. 4/2010.
  3. Душан Николиш, Један могући приступ у изучавању глобалног међународног бића Сједињених Америчких Држава“, Српска политич­ка мисао, бр. 1/2010.
  4. Зоран Јевтовић, Радивоје Петровић, „Јавно мнење и демократски де­фицит у добу мултимедија“, Српска политичка мисао, бр. 4/2010.
  5. John Breen, „Conventional wisdom and the politics of Shinto in postwar Japan“, Политикологија религије, бр. 1/2010, година 4.
  6. Мирољуб Јевтић, „Political science and religion“, Политикологија религије, бр. 1/2007. год. 1.
  7. Мирољуб Јевтић, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
  8. Michiaki Okuyama, „Soka Gakkai as a challenge to Japanese society and politics“, Политикологија религије, бр. 1/2010, год. 4.
  9. Michiaki Okuyama, „The Yasukuni shrine problem in the East Asian con­text: Religion and politics in modern Japan“, Политикологија религије бр. 21/2009, год. 3.
  10. Reimon Bachika, „A look at religion in Japan“, Политикологија религије, бр.1/2010, год.
  11. Мирча Елијаде, Водич кроз светске религије, Народна књига, Алфа, Београд 1996.
  12. Радослав Гаћиновић, „Демократија и безбедност у националној држави“, Српска политичка мисао, бр. 1/2010.
  13. Shinya Masa’aki, „The politico-religious dilemma of the Yasukuni shri­ne“, Политикологија религије, бр. 1/2010, год. 4.
  14. Tsushiro Hirofumi, „A multi-dimensional understanding of public reli­gion: with special reference to the Yasukuni shrine”, Политикологија религије, бр. 1/2010, год. 4.
  15. Fujimoto Ryuji, „Political thought and religion in postwar Japan: fo­cusing on changes in the early 1970s”, Политикологија религије, бр. 1/2010, год. 4.
  16. http://www.komei.or.jp/en/about/view.html
  17. http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Democracy
  18. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand_%281932%E2%80% 931973%29#World_War_H
  19. http://history.hanover.edu/texts/1889con.html
  20. http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_of_Japan
  21. http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/english-Constitution. html
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 329:2(520) 295-310