Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

KO SU DANAS SRPSKI INTELEKTUALCI (fenomenološki ogled)

Sažetak

Odmah na početku svoga rada autorka upozorava na činjenicu da je danas malo šta još ostalo od već klasične „definicije“ intelektualca koja je nezamisliva bez intelektualne slobode, podrazumevajući kao rukovodeće sledeće načelo mišljenja i delovanja, ne odustajati od racionalnog pristupa, neutralne distance i stalne upitnosti spram svega što nas okružuje. Ističući da su moralnost, etičnost, privrženost idejama istine, pravde, humanosti i solidarnosti preduslovi svake istinske intelektualne (naročito: naučne) delatnosti, ona s pravom zaključuje kako validnost i istinitost naučnog stava ne određuje bi­lo čija ideološko-politička pripadnost, već sasvim obrnuto – usvajanje naučne istine predstavlja jedan od bitnih uslova političke i svekolike progresivnosti. Provodeći detaljnu analizu same fenomenologije zbilje srpskog tranzicionog društva, sveopštu politizaciju društva, slom društvenih vrednosti, krah morala, etike, stvaralaštva, krizu ljudskog integriteta i subjektnosti, s naglaskom na delatnost tzv. nezavisnih intelektualaca i nevladinih organizacija, autorka ostavlja „otvorenim“ značajno pitanje: da li se i čime se danas uopšte može „odbraniti“ shvatanje pntelektualca kao zagovornika kritike, istinom obavezane javnosti?

Ključne reči:

Reference

  1. Вукомановић, Милан: „Српска православна црква – препрека модернизацији државе и друштва“, Интервју, 4. март 2006, www.nedimsejdinovic.com
  2. Живковић, Гордана: Црква и криза политичке заједнице, Центар за хришћанске студије, Београд, 2006.
  3. Живковић, Гордана: Црква и невладине организације, Центар за хришћанске студије, Београд,
  4. Између ауторитаризма и демократије: Србија, Црна Гора, Хрватска, Књ.2, Цивилно друштво и политичка култура, уредник Драгица Вујадиновић, Београд, Цедет, 2004.
  5. Клаус, В: „Интелектуалци и социјализам – пола века касније“, Нова српска политичка мисао, 2005, вол. 10, бр.1-4.
  6. Carnap, Rudolf: Der logische Aufbau der Wеlt, Berlin.
  7. Нове елите u национална идеологија, Србија 2007: Самоизолацијареалност u циљ, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
  8. Правосалвни талибани, http://forum.b92.net
  9. Радун, Бранко: Црква и Меморандум, дебате, Црква u политика, Нова српска политичка мисао, 2006.
  10. Србија 2007: Самоизолација – реалност и циљ, Хелсин­шки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
  11. Трибина о улози интелектуалаца у Српској православној цркви, Глас јавности, 30.01.2003.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2013 УДК 316.344.42(497.11) 255-272
ç