Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

KLASIČNI I „MODERNI“ LIBERALIZAM

Sažetak

Prikaz knjige: Dragan D. Lakićević, Božo Stojanović, Ilija Vujačić, Teoretičari liberalizma, Službeni glasnik, Beograd 2007. str. 295.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 323.1(497.6)(049.3) 383-388
ç