Изабери језик:
Тема броја

ПРИКАЗИ

„КИНЕСКИ САН“ И ПОДМЛАЂИВАЊЕ КИНЕ КАО ВЕЛИКЕ СИЛЕ

Сажетак

Nenad Stekić. 2023. A Hesitant Hegemon: Layers of China’s Contemporary Security Policy. Belgrade: Institute of International Politics and Economics, 278 pp.

кључне речи:

Референце

    Stekić, Nenad. 2023. A Hesitant Hegemon: Layers of China’s Contemporary Security Policy. Belgrade: Institute of International Politics and Economics.

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 355.02(510)"20" 191-197