Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

KAZIVANJA O TREPČI 1303 – 2018.

Sažetak

Prikaz knjige: Novak Bjelić, Kazivanja o Trepči 1303-2018, Službeni glasnik, Beograd 2019, 272 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2020 1/2020 УДК 658.1:622(497.115)"19/20"(049.3) 313-321
ç