Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

JEVREJI I ANTISEMITIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918-1941

Sažetak

Milan Koljanin, Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2008, 549 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2009 265-270
ç