Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ДРУШТВЕНЕ ИСТОРИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ

ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ЖИВОТ И ДЕЛО ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА; ЖИВОТНЕ ПРИЛИКЕ И ОДЛИКЕ ДЕЛА

Сажетак

Радом је, у кратким цртама, указано на животне услове у којима је текло формирање личности Вука Стефановића Караџића, без чега је неразумљиво и само његово дело. А Вуково дело чини размеђе у српској култури. Највећа тековина и највећа Вукова победа јесте она коју је остварио у борби за српски језик и правопис. Да би дошао до те победе, није била довољна жестина и убедљивост полемике. Тражило се дело у којем би се конкретно огледале изражајне могућности тога језика, а Вук је то и сам показао у својим записима. Издвојили смо карактеристичне појединости које нам откривају Вука као писца.

кључне речи:

Референце

  1. Андрић, Иво, Уметник и његово дело, Београд, Просвета, 1977.
  2. Бјелановић, Саво, предговор у књизи: Х. И. Бидерман, О Етнографији Далмације, Задар, Pečatnja Ivana Woditzke, 1893.
  3. Гете, Јохан Волфганг, Списи о књижевности и уметности, Београд, Култура, 1959.
  4. Даничић, Ђуро, Рат за српски језик и правопис, Будим, Штампарија Пештанског универзитета, 1847.
  5. Ђурић, Милош, Видовданска етика, Загреб, Издање Српског академског друштва „Његош“ у Загребу, 1914.
  6. Иванић, Душан, „Вук о српском језику и књижевности или Срби сви и свуда“, предговор за: Вук Стефановић Караџић, Срби сви и свуда: о књижевности и језику (предговори, критике, полемике, чланци, писма), Андрићград, Андрићев институт, 2014.
  7. Ивић, Павле, Српски народ и његов језик, Београд, Српска књижевна задруга, 1986.
  8. Ивић, Павле, О Вуку Караџићу, Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1991.
  9. Кољевић, Светозар, Наш јуначки еп, Београд, Нолит, 1974.
  10. Лакићевић, Драган, Српски Хомер, Београд, Вукотић медиа, 2015.
  11. Лукић, Радомир, „Вук и наша социологија“, Вуков зборник, Београд, 1966.
  12. Недић, Владан, Вукови певачи, Нови Сад, Матица српска, 1981.
  13. Поповић, Миодраг, Вук Стеф. Караџић, Београд, Нолит, 1987.
  14. Поповић, Миодраг, Историја српске књижевност: Романтизам, књига прва, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1985.
  15. Селимовић, Меша, За и против Вука, Београд, БИГЗ, 1988.
  16. Срезњевски, Измаил Иванович, Вук Стефановић Караџић, Београд, 1987.
  17. Стојановић, Љубомир, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд, Штампарија графичког завода „Макарије“, А. Д., 1924.
периодика Политичка ревија 1/2018 УДК 821.163.41.09 Karadžić V. S. 89-108