Изабери језик:
Тема броја

СВЕТ У ПРЕВИРАЊУ И НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ

ЈЕДАН, ДВА ИЛИ ВИШЕ ИМПЕРИЈАЛИЗАМА?

Сажетак

У раду се проблематизује разумевање појма империјализма у актуелној конјунктури коју битно одређује „Украјинска криза”. Посебно се критикује позиција неких од водећих левичарских интелектуалаца уз тврдњу да изостављају значење које је империјализам имао у класичној марксистичкој теорији, као и структурне неједнаке односе моћи и неједнак друштвено-економски развој који карактерише савремени светски капиталистички систем. У раду се користи дедуктивни метод. Критиком позиција левичарских интелектуалаца који појам империјализма не користе на довољно јасан начин, нити према значењу које империјализам има у марксистичкој и светско-системској теорији, настоји се започети шира теоријска дебата о томе шта би појам империјализма требало да значи у савременим (гео)политичким околностима. У том контексту се примарно разматра позиција Кине у светском систему, а која је у овом раду представљена као земља полупериферије која није империјалистичка и која нема пројекат нове глобалне хегемоније, већ своју полупериферну позицију користи за јачање сопствене регионалне стратегије. Закључује се да тренутно постоји само један империјализам као фаза у развоју капитализма и једини глобални хегемони пројекат под вођством САД.

кључне речи:

Референце

  Amin, Samin. 1974. Accumulation on a world scale : a critique of the theory of underdevelopment. New York: Monthly Review Press.

  Anderson, Perry. 2017. The H-word. The Peripeteiea of Hegemony. London: Verso.

  Antonić, Slobodan. 2022a. „Kompradori kao deo TNKK: Slučaj Srbije.“ Socioloski Pregled 56 (4): 1169-1191. doi: 10.5937/socpreg56-41448.

  Antonić, Slobodan. 2022b. Dosadna sociologija. Beograd: Službeni Glasnik.

  Baran, Paul, i Paul Sweezy. 1978. Monopolni kapital. Zagreb: Stvarnost.

  Benjamin, Walter. 1974. Eseji. Beograd: Nolit.

  Eenfu, Cheng, and Lu Baolin. 2021. “Five Characteristics of Neoimperialism.“ Monthly Review Press. https://monthlyreview.org/2021/05/01/five-characteristics-of-neoimperialism/.

  Foster, John. 2015. “The New Imperialism of Globalized Monopoly-Finance Capital.“ Monthly Review Press. 67 (3): 1. doi: 10.14452/MR-067-03-2015-07_1.

  Frank, Andre-Gunder. 1969. “Capitalism and Underdevelopment in Latin America.Monthly Review Press 48 (3): 453–455. doi: 10.1215/00182168-48.3.453.

  Habermas, Jürgen. 2022. “War and Indignation. The West’s Red Line Dilemma.“ Reset Dialogues. 6. May 2022. https://www.resetdoc.org/story/jurgen-habermas-war-indignation-west-red-line-dilemma/.

  Hickel, Jason, Christian Dorninger, Hanspeter Wieland, and Intan Suwandi. 2022. “Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015.“ Global Environmental Change 73. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2022.102467.

  Hopkins, Terrence, and Immanuel Wallerstein. 1982. World-Systems Analysis. London: SAGE Publications.

  Lenin, Vladimir. 1915. “The Principles of Socialism and the War of 1914–1915.“ Marxist.org. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s-w/ch01.htm.

  Lenin, Vladimir. 1916. “A Caricature of Marxism and Imperialist Economism.“ Marxist.org. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/carimarx/1.htm.

  Lenjin, Vladimir. 1973. Imperijalizam kao najviši stadijum kapitalizma. Država i revolucija. Zagreb: Naprijed.

  Li, Minqi. 2021. “China: Imperialism or Semi-Periphery?“ Monthly Review Press. 1. July 2021. https://monthlyreview.org/2021/07/01/china-imperialism-or-semi-periphery/.

  Lovink, Geert. 2022. “Sandro Mezzadra & Toni Negri: Join the Global Fight against the Regime of War.“ Institute of Network Culture. 9. August 2022. https://networkcultures.org/tactical-media-room/2022/08/09/sandro-mezzadra-toni-negri-join-the-global-fight-against-the-regime-of-war/.

  Luxemburg, Rosa. 1955. Akumulacija kapitala. Prilog ekonomskom objašnjenju imperijalizma. Beograd: Kultura.

  Macron, Emmanuel. 2022. “Speech by the President of the French Republic at the United Nations General Assembly.“ Elysee. 20. September 2022. https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2022/09/20/speech-by-the-president-of-the-french-republic-at-the-uunited-nations-general-assembly.

  Mao, Cedung. 2014. Mala crvena knjižica. Beograd: Prosveta.

  Mitrović, Ljubiša. 2021. „Između liberalno-demokratske revolucije i neokonzervativne restauracije sociološke i geopolitičke marginalije o 5. oktobru.“ Nacionalni interes 40 (1): 23-43. doi: 10.22182/ni.4012021.1.

  Noonan, Murray. 2017. Marxist Theories of Imperialism, A History. London: I.B. Tauris.

  Patnaik, Prashad. 1990. “Whatever Has Happened to Imperialism?Social Scientist 18 (6/7): 73-76. doi: 10.2307/3517480.

  Ranković, Miodrag. 2011. Novi imperijalizam, Beograd, 2011.

  Rudd, Kevin. 2022. “The World according to Xi Jinping.“  Foreign Affairs. November/December 2022. https://www.foreignaffairs.com/china/world-according-xi-jinping-china-ideologue-kevin-rudd.

  Scholz, Olaf. 2022. “Speech by Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, at the 77th general debate of the United Nations General Assembly.“ Permanent Mission of Germany to the United Nations. 20. September 2022. https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/-/2553516.

  Suwandi, Intan, Jamil Jonna, and John Foster. 2019. “Global Commodity Chains and the New Imperialism.“  Monthly Review Press. 1. March 2019. https://monthlyreview.org/2019/03/01/global-commodity-chains-and-the-new-imperialism/.

  Vitali Stefania, James Glattfelder, and Stefano Battiston. 2011. “The Network of Global Corporate Control.“ Plos One. 6 (10). doi:  10.1371/journal.pone.0025995.

  Xinhuanet View font. 2018. “Constitution of the People’s Republic of China,.“ 22. March 2018. http://www.npc.gov.cn/npc/c191/c505/201905/t20190521_263492.html.

  Xu, Zhun. 2021. “The Ideology of Late Imperialism.“ Monthly Review. https://monthlyreview.org/2021/03/01/the-ideology-of-late-imperialism/.

  Yan, Xuetong. 2014. “From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement.“ The Chinese Journal of International Politics, 7 (2): 153–184. https://doi.org/10.1093/cjip/pou027.

  Žižek, Slavoj. 1999a. “NATO, the Left Hand of God.“ Lacan. https://www.lacan.com/zizek-nato.htm.

  Žižek, Slavoj. 1999b. “Against the Double Blackmail.“ Kunst radio. https://kunstradio.at/WAR/zizek.html.

  Žižek, Slavoj. 2022. “Ukraine’s Tale of Two Colonizations.“ Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-russian-occupation-or-western-neoliberal-colonization-by-slavoj-zizek-2022-08?barrier=accesspaylog.s.

   

периодика НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 2/2023 2/2023 УДК 327.2 7-25