Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

ЈАВНО УПРАВЉАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ

Сажетак

Аутор пише о појму јавног управљања и неопходности реформе јавног сектора у политичком систему Србије. Дефинише темељне појмове новог јавног менаџмента, јавног добра, јавне финансије, јавне службе, јавне услуге и јавне управе на основу чега идентификује динамичко-развојни и функционални модел реформе јавног сектора. Залаже се за предузетничко-профитабилни модел функционисања јавног сектора који утиче на природу, карактер и функционисање политичког система Србије, и у великој мери детерминише функционисање политичких институција у друштву. Исто тако, одређује профил јавног менаџера, струк­туру и међусобне односе система јавног управљања као и четири нова принципа функционисања новог јавног менаџмента. Свакако, уз низ практичних примера из актуелне праксе функционисања јавног сектора Србије у светлу финансијске кризе у свету.

кључне речи:

Референце

  1. Стјепановић, Никола: Управно право, Београд, 1982.
  2. Schroeder, Richard G.: Управљање производњом, одлучивање у функцији производње, свеучилиште Minnesote, Zagreb, 1990.
  3. Костадиновић С., Рачић М., Љубојевић Г.: Пословно право, Графо­-ЖИГ, Београд, 2002.
  4. Поповић С., Марковић Б., Петровић М., Управно право, Београд, 1995.
  5. Ристић, Жарко: Јавни сектор, Београд, 2008.
  6. Ристић, Жарко, Комазец, Слободан, Ковач, Јово: Економика јавног сектора, Београд, 1992.
  7. Ристић, Жарко, Јовановић, Душан: Корпоративни фискални системи: (јавни сектор, порески систем и буџетска политика), Београд, 1992.
  8. Ристић, Жарко, Радовановић, Доброслав, Јавни сектор, Београд, 2008.
  9. Ристић, Жарко, Грозданић, Ермина, Дамљановић, Предраг: Социјална економија и јавни менаџмент, Београд, 2008.
  10. Група аутора: Јавни сектор и његов значај, Београд, 2009.
  11. Група аутора: Евалуација јавних политика: теорија и пракса, Београд, 2005.
  12. Ђорђевић, Снежана: Анализа јавних политика, Београд, 2009.
  13. Ђорђевић, Снежана: Власти у акцији – свет јавних услуга, Београд, 2008.
  14. Дамјановић, Предраг, Ристић, Жарко: Јавни менаџмент и јавни маркетинг, Београд, 2007.
  15. Костадиновић, Светлана: Управљање јавним сектором, Београд, 2008.
  16. Harvey, Brooks, Zielman, Zance: Public private partnership: new op­portunities or meating social needs, Combridge, 1984.
  17. Weidenbaum, Murray Z.: The modern public sector, new woys of do­ing the goverment’s bussiness, New York, 1969.
  18. Kotler Filip, Lee Nancy: Marketing u javnom sektoru, put do boljeg izvršenja, Beograd, 2008.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 35.07:316.422(497.11) 65-102