Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТСКИ ДЕФИЦИТ И ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

ЈАВНО МНЕЊЕ И ДЕМОКРАТСКИ ДЕФИЦИТ У ДОБУ МУЛТИМЕДИЈА

Сажетак

Фокус је на истраживању деловања нових медија и тектонским поремећајима унутар структуре новинарских жанрова, посебно вести. Традиционална концепција ауторитативних медија постепено се урушава, карактер друштвених елита и вршења вла­сти такође се мења, угрожавајући грађанску функцију новинарства. Нови облици комуникације управљају стварношћу: реална порука се мења сликом, критичка дубина естетизованом површином, а аргументација и истраживачки немири повлаче пред слаткоречивим политичким уверавањима, забавом и сензацијама. Ограничена пажња публике засићује се неограниченим количинама информација, док усмеравање садржаја у мултимедијима под притиском дигиталне метрике и наклоности публике производи економски промет и идеолошки утицај, независно од јавног интереса. Моћ управљања се сели ка стварању и презентации догађаја и информација, грађењу друштвених веза и лажне хомогености као магловитих идеала једнакости и задовољства. Дигитална револуција мења етичку, политичку и комуниколошку праксу, отварајући нову парадигму у биткама за управљањем јавним мнењем!

кључне речи:

Референце

  1. Broder D. (1981): Behind the Front Page: The Candid Look How the News is Made, Simon&Shuster
  2. Брдар, М. (2009): „Логика западних медија као логика моћи“, Зборник Факултета за културу и медије Мегатренд универзитета, Београд.
  3. Видојевић, З. (2010): Демократија на заласку, Службени гласник и Институт друштвених наука, Београд
  4. Carpentier, N & Servaes, J. (2003): Making Community Media Work. In Jas Servaes (Ed.) Approaches to Development, Chapter Paris: UNESCO.
  5. Currah A. (2009): What ’s Happening to Our News, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford
  6. Currah A. (2009): What ’s Happening to Our News, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford
  7. Lloyd J. (2004): What the Media are Doing to our Politics, Constable
  8. Dervin, B. & Huesca, R. (1997): “Reaching for the Communicating in Participa­tory Communication”, Journal of International Communication, 44 (4).
  9. Downing, J. (2004): The SAGE Handbook of Media Studies. Thousand Oaks: Sage.
  10. Zadrayec, A. E. (2008): Fight for Your Life: Newspapers and Digital Storytelling, Research Paper, Reuters Institute for Study of Journalism, Oxford University
  11. Јевтовић, З. (2007): „Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, бр. 1. Београд
  12. Кантон, Џ., (2009): Екстремна будућност, Клио, Београд
  13. Кин Џ. (1995): Медији и демократија, Филип Вишњић, Београд
  14. Habermas, J. (2005): “Concluding comments on empirical approaches to delibera­tive politics”, Acta Politica,
  15. Хабермас, Ј. (2007): “Политичка комуникација у модерном друштву“, ЦМ часопис зауправљање комуницирањем, бр. 5, Протокол, Нови Сад и ФПН, Београд
  16. Druckman, J. N. (2004): “Political preference formation”, American Political Sci­ence Review,
  17. Хадл, Г. (2008): „Медији заједнице? Алтернативни медији? Анализа концепта медија народа, од народа и за народ“, ЦМ часопис за управљање комуницирањем, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 6, Београд.
  18. Powers W. (2009): Hamlets Blackberry, Executive Summary of Project Shaping the Future of the Newspaper, New York
  19. Quinn S. (2005): Convergent Journalism The Fundamentals od Multimedia Re­porting, Peter Lang, New York
  20. Walter, C. I. (2008): “‘In-line Religion’: innovative pastoral applications of the New Information and Communication Technologies (nicts) bu the Catolic Churc in Nigeria ”, Politics and Religion, Center for Study of Religion and religious tolerance, Vol. 2, No. 2., Belgrade
  21. White, S. A. (1992): Reporting in Australia, Macmillan, Melbourne.
  22. Чачиновић, Н.П. (1981): Писање и мишљење, ГХЗ, Загреб.

  Online извори

  1. Центар за историју и нове медије http://chnm.gmu.edu/
  2. Estlow међународни центар за новинарство и нове медије (Универзитет у Денверу) http://estlowcenter.du.edu/
  3. Информационе технологије у 21. веку – Robert V. Williams, Универзитет Јужна Каролина http://libsci.sc.edu/bob/istchron/ISCNET/ISC20CEN.HTM
  4. Институт за студије нових медија http://www.inms.umn.edu/
  5. Мас Медији – веб дизајн – историјски приказ – Дигитална ера http://www.digitaledge.org/
  6. Преглед online новинарства – http://www.ojr.org/ojr/page_one/index.php
  7. Poynter online “E-Media Tidbits” – http://www.poynter.org/column.asp?id=31
  8. Poynter online нова хронологија медија – http://poynter.org/nmt

   

периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 16.774:316.65 105-126