Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЈАВНИ СЛУЖБЕНИК ЗА 21. ВЕК: КА САВРЕМЕНОМ УЧИТАВАЊУ ГЕСЛА „ПЛЕМСТВО ОБАВЕЗУЈЕ”

Сажетак

Рад разматра неопходност оживљавања друштвене улоге јавног службеника 21. века засноване на идеји друштвене правде у околностима дубоке и скоро деценијске рецесије изазване некритичким форсирањем неолибералног модела друштвеног развоја и применом корпоративно-тржишних метода у управљању секторским јавним политикама. Друштвена улога јавне управе је инсистирањем на претварању чиновника у својеврсног продавца на „киоску” јавних услуга скрајнута из академске дебате и праксе. Аутор заступа становиште да фактичка технократска надмоћ над грађанима и већа способност исправног разумевања садржаја јавног интереса спрам грађана ствара за јавне службенике моралну обавезу да професионалним деловањем доприносе остварењу друштвене правде као темељне сврхе постојања демократски уређене политичке заједнице. Операционализација концепта друштвене правде у раду јавне управе захтева преображај друштвене сврхе службеничког еснафа сходно модерном учитавању аристократског гесла да „племство обавезује”. Аутор закључује да јачање професионалног интегритета унутар еснафа мора да буде засновано на пуном уважавању комунитарне сврхе секторских јавних политика као противтеже прагматском светоназору модела новог јавног руковођења оличеног у моралној индиферентности према суштинској потреби грађана за самоостварењем у оквирима политичке заједнице.

кључне речи:

Референце

  1. Бахтин Михаил, Проблеми поетике Достојевског, Zepter Book World, Београд, 2000.
  2. Бери Норман, Увод у модерну политичку теорију, Службени гласник, Београд, 2007.
  3. Волзер Мајкл, „Сигурност и добробит”, у зборнику: Савремена политичка филозофија (приредио: Киш Јанош), Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 1998, стр. 417–451.
  4. Кораћ Срђан Т., Јавна управа у моралном процепу, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  5. Ролс Џон, Теорија правде, ЈП Службени лист СРЈ и ЦИД, Београд и Подгорица, 1998.
  6. Хефе Отфрид, Правда: филозофски увод, Академска књига, Нови Сад, 2008.
  7. Ariely Gal, “Public administration and citizen satisfaction with democracy: Cross-national evidence”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 79, No. 4, 2013, стр. 747–766.
  8. Barry Brian, Why Social Justice Matters, Polity Press, Cambridge, 2005.
  9. Bishop Sharon, “Thinking About a Professional Ethics”, Language Assessment Quarterly, Vol. 1, No. 2–3, стр. 109–122.
  10. Dworkin Ronald, Sovereign Virtue, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2002.
  11. Frederickson H. George, Hart David K., “The Public Service and the Patriotism of Benevolence”, Public Administration Review, Vol. 45, No. 5, September–October 1985, стр. 547–553.
  12. Frederickson H. George, “Public Administration and Social Equity”, Public Administration Review, Vol. 50, No. 2, March–April 1990, стр. 228–237.
  13. Frederickson H. George, “The Lineage of New Public Administration”, Administration and Society, Vol. 8, No. 2 August 1976, стр. 149–173.
  14. Gargan John J., “The Public Administration Community and the Search for Professionalism”, in: Handbook of Public Administration (eds. Rabin Jack, Hildreth W. Bartley, Miller Gerald J.), CRC Press, Boca Raton (FL), 2007, стр. 1125–1204.
  15. Guy Mary E., McCandless Sean A., “Social Equity: Its Legacy, Its Promise”, Public Administration Review, Vol. 72, Issue s1 (special issue in honor of H. George Frederickson), November–December 2012, стр. s5–s13.
  16. Hazard Jr. Geoffrey C., “Personal Values and Professional Ethics”, Cleveland State Law Review, Vol. 40, Issue 2, 1992, стр. 133–141.
  17. Jos Philip H., “Social Contract Theory: Implications for Professional Ethics”, American Review of Public Administration, Vol. 36, No. 2, June 2006, стр. 139–155.
  18. Kolodny Niko, “Rule Over None I: What Justifies Democracy?”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 42, No. 3, 2014, стр. 195–229.
  19. Kolodny Niko, “Rule Over None II: Social Equality and the Justification of Democracy”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 42, No. 4, 2014, стр. 287–336.
  20. Li Zhuoyao, “The public conception of morality in John Rawlsʼ political liberalism”, Ethics and Global Politics, Vol. 9, Issue 1, 2016, Internet, www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/egp.v9. 28679, 12/03/2017.
  21. Mbiti John, African Religions and Philosophies, Doubleday and Company, New York, 1970.
  22. McCamy James L., “Responsiveness versus Efficiency in Public Service”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 292, “Bureaucracy and Democratic Government”, March 1954, стр. 30–38.
  23. Menkiti Ifeanyi A., “Person and Community in African Traditional Thought”, in: African Philosophy: An Introduction (ed. Richard A. Wright), University Press of America, Lanham (MD), 1984.
  24. Murphy Liam B., “Institutions and the Demands of Justice”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 27, Issue 4, October 1998, стр. 251–291.
  25. Norton David L., Democracy and Moral Development: A Politics of Virtue, University of California Press, Berkley and Los Angeles (CA), 1991.
  26. Rescher Nicholas, Fairness: Theory & Practice of Distributive Justice, Transaction Publishers, New Brunswick (NJ), 2002.
  27. Shafritz Jay M., Russell Edward W., Borick Christopher P., Introducing Public Administration, 6th Edition, Pearson Longman, New York, 2009.
  28. Svara James H., Brunet James R., “Social Equity Is a Pillar of Public Administration”, Journal of Public Affairs Education, Vol. 11, No. 3, Julу 2005, стр. 253–258.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 35.08:174 273-288