Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZ

IZMEĐU IDEOLOGIJE I REALNOSTI: POLITIČKE PARTIJE U SRBIJI I CRNOJ GORI

Sažetak

Prikaz knjige: Dijana Vukomanović, Ideologija političkih partija u Srbiji i Crnoj Gori krajem ХХ veka, Institut za političke studije, 2011, 448 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2012 329:316.75(497.11+497.16)(049.3) 509-514
ç