Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА - ИСТОРИЈА, ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ

ИЗМЕЂУ ЦАРСТВА „ЗЕМАЉСКОГА“ И „НЕБЕСКОГА“

Сажетак

Рад проучава процесе и дешавања у Србији након кулминације косовске кризе у кључу „косовског завета” односно „косовског мита”. Указујући на његове погрешне интерпретације у односу на изворно хришћанско значење о опредељењу „између земаљског и небеског”, као и историјски значај и животни утицај не само на идентитет већ и за сва преломна опредељивања у историји српског народа, у раду се надаље садашња ситуација у Србији посматра кроз призму “косовског завета”, како у јавнополитичкој, тако и приватној сфери, у којима се одиграва „свакидашњица избора између небеског и земаљског”.

кључне речи:

Референце

  1. Бандић Душан, Царство земаљско и царство небеско, Библиотека 20. век, Београд, 2008.
  2. Emmert Thomas, Serbian Golgotha: Kosovo 1389, New York, 1990.
  3. Zundhauzen Holm, Историја Србије од 19. до 21. века, Clio, Београд, 2009.
  4. Касирер Ернст, Филозофија симболичких облика, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1985.
  5. Караџић Вук, Српске народне песме, II, Нолит, Бео­град, 1969.
  6. Кнежевић Милош, Циклуси косовског мита, Нова српска политичка мисао год. VI, бр. 3-4, 1999.
  7. Кољевић Богдана, Косово и ЕУ: питање идентитета и демократије, НСПМ; вол. XVI, но. 1-2, 2008.
  8. Levi Stross Claude, The Naked Man: Introduction to a Science Mythology, Jonathan Cape, London, 1971.
  9. Недељковић Саша, Мит, религија и национални идентитет: Митологизација у Србији у време националне кризе, Етноантрополошки проблеми 1, 2006.
  10. Павловић Зоран, Косовски завет и његове злоупотребе, Православље, Београд, бр.1013
  11. Велимировић Николај, Православље и политика. БИГ штампа; Београд, 1997.
  12. Џуда Тим, Косово – рат и освета, Б 92, Београд, 2002.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 32(497.11)»2008/20 09»:323.173(497.115) 31-47