Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИЗБОРНИ СИСТЕМИ У ДУБОКО ПОДИЈЕЉЕНИМ ДРУШТВИМА – ПРИМЈЕР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сажетак

Рад се бави темом везаном за функционисање изборних система у дубоко подијељеним друштвима са примјером постдејтонске Босне и Херцеговине. Предмет рада обухвата теоријску дебату о различитим изборним системима у дубоко подијељеним друштвима. У раду ће се изложити аргументи консоцијацијске и центрипеталистичке академске струје око најадекватнијег изборног система. Као теоријско-епистемолошки оквир користиће се приступ „новог институционализма“, према којем изборни системи не служе само као механизми бројања гласова и утврђивања побједника избора, већ представљају правила која утичу на понашања политичких актера и грађана. Циљ рада је да, ослањајући се на теоријску дебату, критички процијени центрипеталистичку критику консоцијације у погледу ефеката изборног система. На примјеру избора у Републици Српској за Парламентарну скупштину БиХ 2014. године, указаћемо да је под утицајем изборног система карактеристичног за консоцијацијске демократије могућ долазак умјеренијих странака на власт које доприносе политичкој стабилности.

кључне речи:

Референце

  1. Касаповић Мирјана, Босна и Херцеговина: подијељено друштво и нестабилна држава, Политичка култура, Загреб, 2005.
  2. Belloni Roberto, “Peacebuilding and consociational electoral engineering in Bosnia and Herzegovina”, International Peacekeeping, 11:2, 2004, стр. 334-353.
  3. Belloni Roberto, State Building and International Intervention in Bosnia, Routlidge, London and New York, 2007.
  4. Bieber Florian, Post-war Bosnia; Ethnicity, Inequality and Public Sector Governance, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2006.
  5. Horowitz Donald, Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley, CA, 1985.
  6. Horowitz Donald, A Democratic South Africa? – Constitutional Engineering in a Divided Society, University of California Press, Berkeley, CA, 1991.
  7. Lijphart Arend, Democracy in Plural Societies, Yale University Press, New Haven, CT, 1977.
  8. Lijphart Arend, “The Alternative Vote: A Realistic Alternative for South Africa?“, Politikon, 18: 2, 1991, стр. 91-101.
  9. Lijphart Arend, “Constitutional Design for Divided Societies“, Journal of Democracy, 15:2, 2004, стр. 96-109.
  10. March James G., Olsen Johan P., “The New Institutionalism: Orgnizational Factors in Political Life“, The American Political Science Review, 78:3, 1984, стр. 734-749.
  11. McGarry John, O’Leary Brendan, The Northern Ireland Conflict, Oxford University Press, Oxford 2004.
  12. Reilly Benjamin, Democracy in Divided Societies – Electoral Engineering for Conflict Management, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
  13. Reilly Benjamin, “Electoral Systems for Divided Societies“, Journal of Democracy, 13:2, 2002, стр. 156-170.
  14. Reilly Benjamin, “Political engineering and party politics in conflict-prone societies“, Democratization, 13:5, 2006, стр. 811–827.
  15. Sartori Giovanni, “Political Development and Political Engineering“ in: J.D. Montgomery and A.O. Hirschman (eds.), Public Policy, Vol. XVII, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1968, стр. 261-298.
  16. Sisk Timothy, Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts, United States Institute of Peace Press, Washington, DC, 1996.
  17. Декларација: Република Српска – слободна и самостална будућност и одговорност, Internet, http://www.snsd.org/images/dokumenti/deklaracija-predsjednik.pdf, 20/09/2015.
  18. Декларација о основама политике будућег дјеловања, Internet, http://www.sdsrs.com/dokumenti/DeklaracijaSZP.pdf, 20/09/2015.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 342.8(497.6) 317-332