Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ИЗБОРИ 2012. ГОДИНЕ

ИЗБОРИ ЗА ПОСЛАНИКЕ СКУПШТИНЕ АПВ 2012. ГОДИНЕ

Сажетак

Релативно висока излазност, увећан број неважећих гласачких листића, неуспех УРС-а и Преокрета, улазак радикала у покрајински парламент и поред недосезања изборног прага на републичким изборима, три пута већи број мандата освојених на пропорционалним изборима коалиције окупљене око СПС-а, ула­зак само једне мањинске листе СВМ у Скупштину АПВ не­ки су од резултата покрајинских избора из 2012. године. Ипак, онај најважнији резултат последица је главног обележја паралелног мешовитог изборног система. Велики број мандата освојених по већинском систему од стране коалиције Избор за бољи живот надоместио је њихов релативно слаб изборни резултат у пропорционалној компоненти избора и омогућио им да освоје готово апсолутну већину мандата у војвођанској скупштини и да само са једним коалиционим партнером формирају извршну власт.

кључне речи:

Референце

  1. Вучићевић, Душан, “Манипулативни утицај изборне јединице“, Српска политичка мисао 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009;
  2. Vucicevic, Dusan, „Lijphart’s Conceptual Map of Democracy – The Case of Ser­bia“, Serbian Political Thought 1-2/2010, Institute for Political Studies, Bel­grade, pp. 41-59.
  3. Јовановић, Милан, „Изборна јединица, изборни праг и страначки систем“, Српска политичка мисао 1-2/2006, Институт за политичке студије, Бео­град, 2006;
  4. Јовановић, Милан, „Народна скупштина – деформације територијалног представљања“, Годишњак 2008, Факултет политичких наука, 2008;
  5. Ковачевић, Деспот, „“Бели листићи“ на изборима 2012“, Политички живот 5, Центар за демократију Факултета политичких наука, Службени гласник, 2012;
  6. Laakso, Markku & Taagepera, Rein, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to Western Europe”, Comparative Political Studies, 12(1), 1979;
  7. Предлог Статута АП Војводине – зборник радова са Научног скупа одржаног 1. децембра 2008. у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009;
  8. Code of Good Practice in Electoral Matters Guidelines and Explanatory Report, European Commission for Democracy through Law, Strasbourg, 2003;

  ОСТАЛИ ИЗВОРИ

  1. Одлука о избору посланика у Скупштину АПВ, Службени лист АПВ 23/91; Одлука о избору посланика у Скупштину АПВ (пречишћен текст), Службени лист АПВ 15/92;
  2. Одлука о изменама и допунама одлуке о избору посланика у Скупштину АПВ, Службени лист АПВ 5/96;
  3. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину АПВ, Службени лист АПВ 12/2004, 20/2008, 5/2009, 18/2009, 23/2010, 1/2012;
  4. Одлука о утврђивању коначног броја бирача у АП Војводини, Службени лист АПВ 13/2012;
  5. www.autonomija.info
  6. www.dnevnik.rs
  7. www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs
  8. www.skupstinavojvodine.gov.rs
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 324:342.53(497.113)”2012” 67-93