Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI VATIKANA NA BALKANU: JAČANJE KATOLIČKE CRKVE U 2015 I DALJE

Sažetak

Prikaz knjige: Mateo Albertini, Kris Delizo, Izazovi
Vatikana na Balkanu: Jačanje katoličke crkve u 2015 i
dalje, www.balkananalysis.com, 2015, str. 250.

Ključne reči:

Reference

УДК 327(456.31:497)“19/20“(049.3) 147-152
ç