Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

IZAZOVI VATIKANA NA BALKANU: JAČANJE KATOLIČKE CRKVE U 2015 I DALJE

Sažetak

Prikaz knjige: Mateo Albertini, Kris Delizo, Izazovi Vatikana na Balkanu: Jačanje katoličke crkve u 2015 i dalje, www.balkananalysis.com, 2015, str. 250.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2016 УДК 327(456.31:497)“19/20“(049.3) 147-152
ç