Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА ДЕМОКРАТСКИХ КАПАЦИТЕТА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак

Демократија је као облик владавине прихваћена широм света. Оно што се намеће као проблем је то што се демократија веома често идеализује и идеологизује. Данас велики број друштава тврди за себе да су демократска. Међутим, поставља се питање да ли у њима постоји демократија у свом формалном или суштинском облику. Због тога је потребно прићи проучавању феномена демократије на један критички начин уз стална преиспитивања демократских капацитета политичких институција свих земаља. Аутори се у свом раду баве изазовима развоја демократских ка­пацитета у савременом друштву. У том смислу овај рад је подељен на два дела. У првом делу аутори критички анализирају феномен демократије у контексту савременог друштва. У другом делу се разматрају услови које је потребно испунити да би се омогућила изградња савремене демократске државе.

кључне речи:

Референце

  1. Brown Jay David, Conversation on the Edge of Apocalypse, Palgrave Macmillan, 2005.
  2. Вукчевић Дејана, Стојадиновић Миша, ,,Процес проширења ЕУ: концепт преливања’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  3. Вукчевић Дејана, Безбедност и Европска унија, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  4. Dominguez I. Jorge and Jones Anthony, „Building and Sustaining a Contemporary Democratic State’’, The Construction of Democracy Lessons from Practice Research (Edited by Jorge I. Dominguez and Anthony Jones), The Johns Hop­kins University Press, Baltimore, 2007.
  5. Leeson T. Petter and Dean M. Andrea, ,,The Democratic Domino Theory: An Em­pirical Investigation”, American Journal of Political Science, Midwest Politi­cal Science Association, 3/2009.
  6. Матић Милан, Либерализам, популизам, демократија, Институт за политич­ке студије, Београд, 2005.
  7. Матић Милан, Подунавац Милан, Политички систем, Институт за политич­ке студије, Београд, 1995.
  8. Матић Петар, Стојадиновић Миша, ,,Либерални национализам: у потрази за изгубљеним идентитетом’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  9. Мировић Александра, Оглед о грађанској непослушности, Службени гласник, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  10. McLean Lisa, ‘’Политичке партије и кампање’’, 21 прича о демократији, група аутора, стр. 107-112, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  11. Орловић Славиша, ”Класична и савремена схватања демократије”, Годишњак, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2/2008.
  12. Радоњић Радован, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгори­ца, 2004.
  13. Стојадиновић Миша, Потрага за идентитетом, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  14. Тодоровић Јелена, ,,Евроскептицизам у земљама Европске уније’’, Српска по­литичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010.
  15. Chomsky Noam, Secrets, Lies and Democracy, Berkeley, CA: Odonian Press, 1994.
  16. Chomsky Noam, The Corporate Takeover of U.S. Democracy, In These Times, February 2, 2010.
  17. Чомски Ноам, Година 501 – конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998.
  18. Чомски Ноам, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокнига, Београд, 2009.
  19. Чомски Ноам, Контрола медија – спектакуларна достигнућа пропаганде, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  20. Чомски Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка?, Чигоја, 1999.
  21. World Values Survey, доступно на: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestionjsp
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 316.334.3:321.7 59-73