Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА ДЕМОКРАТИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ И ТЕОРИЈА (НЕ)ПРАВЕДНОГ РАТА

Сажетак

Крај ХХ и почетак XXI века су обележиле многобројне ,,хуманитарне интервенције“ и ,,борба за људска права“ који добијају примену у сврхе оправдања војних интервенција широм света. Аутори у раду преиспитују овакву слику света бавећи се критичком анализом изазова са којима се суочава развој демократије у савременом друштву. Свет се у великој мери изменио и отворена употреба силе је постала немогућа, јер би она наишла на осуду јавног мњења. Међутим, паралелно са развојем демократије дошло је уједно и до развоја механизама којима се оправдава употреба силе. У том смислу овај рад је подељен на два дела. У првом делу аутори анализирају основе теорије праведног рата указујући на њене слабости, док се у другом делу аутори баве неоимперијалном страном савременог друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Barford Vanessa, „Why are Americans so Angry“, BBC, 04. 02.2016., доступно на: http://www.bbc.com/news/magazine-35406324, Истраживање Pew Research Center, 26. 06. 2014., доступно на: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/02/most-americans-think-the-u-s-is-great-but-fewer-say-its-the-greatest/
  2. Барсамиан Дејвид, Чомски Ноам, Пропаганда и јавно мњење –разговори с Ноамом Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006.
  3. Гаћиновић Радослав, „Појмовно одређење – дефинисање насиља’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2008.
  4. Griffin Ray David. The New Pearl Harbor – Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11, Olive Branch Press, Massachusetts, 2004.
  5. Guelke Adrian, Terrorism and Global Disorder – Political Violence in the Contemporary World, London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2006.
  6. Kamali Masoud, War, Violence and Social Justice – Theories for Social Work, ASHGATE, 2015.
  7. Милошевић Зоран, ,,НАТО и медији’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2008.
  8. Милосављевић Љубинко, Средњевековна мисао о друштву, Филозофски факултет, Ниш, 2002.
  9. Митровић Љубиша, Творци нових парадигми, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  10. Parenti Michael, The Face of Imperialism, Paradigm Publishers, 2011.
  11. Петковић Слободан, Злочин у рату, геноцид у миру, Службени гласник и Друштва Србије за борбу против рака, 2012.
  12. Стојадиновић Миша, Ноам Чомски и савремено друштво, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  13. СтојадиновићМиша, „Политичко насиље и демократија у контексту неоимперијалних амбиција великих сила’’, Српска политичка мисао, vol. 48, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  14. Таловић Рашковић Виолета, „Будућност наше мудрости“, Србија између Истока и Запада (уредник: Жељко Симић), Беопрес: Београд, 2014.
  15. Falk Richard, The Great Terror War New York: Olive Branch Press, 2003.
  16. Cornell Drucilla, Defending Ideals – War, Democracy and Political Struggles, Routledge, New York, 2004.
  17. Chomsky Noam, Foreword in Inside Syria – The Backstory of Their Civil War and What the World Can Expect by Reese Erlich, Prometheus Books, 2014.
  18. Walzer Michael, „The Triumph of Just War Theory (and the Dagers of Success)” Social Research, International Justice, War Crimes, and Terrorism: TheU.S. Record, No. 4/ 2002.
  19. World Values Survey: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeQuestion.jsp, талас 2010-2014, доступно 23. јуна 2015.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 321.7+327.8+327.2 49-64