Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

IZAZOVI I PARADOKSI GLOBALIZACIJE

Sažetak

Prikaz knjige: Aleksandra Mirović, Petar Matić, Izazovi i paradoksi globalizacije, Beograd, Institut za političke studije, 2007, str. 162.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2008 УДК: 316.32 321-326
ç