Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI DEMOKRATSKIH MODELA

ISTORIJSKI BILANS I BUDUĆNOST DEMOKRATIJE

Sažetak

Demokratija u svom liberalnom, danas dominantnom vidu, uprkos svom širenju, inklinira istorijskom zalasku, pre svega zbog svoje potčinjenosti profitu. Usled toga nastaje nezadrživa redukcija njenog sadržaja na proceduru. Njene socijalne i moralne sastavnice u najvećem broju slučajeva ili se marginalizuju, ili poništavaju. Zapostavlja se ključno pitanje njene svrhe i njenog smisla. Svetska politička kretanja i načini organizacije javnog života nisu u znaku opšte prihvaćenosti, nužnog rasta i neizbežne istorijske pobede liberalne demokratije. Ipak, i pored svih svojih velikih ograničenja, ona je doprinela nestanku, ili, bar, smanjenju tiranskih režima. Usled duboke i trajne krize neoliberalnog kapitalizma i njenih posledica, koje bitno utiču i na stanje liberalne demokratije, jačaju mogućnosti nastanka novog talasa maskiranih i otvorenih autoritarnih, čak i (neo)totalitarnih sistema, ali i radikalne demokratije. Epohalna zbivanja, pre svega nova istorijska neizvesnost, “kriza življenja” i rizici globalnog karaktera otvaraju pitanje potrebe i realnih izgleda demokratsko-liberalnog socijalizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Алба Рицо, С., ”Надмоћ капитализма”, Нови пламен, Загреб, март, 2009.
  2. Бадју, А., “Живот са идејом наспрам ничега”, НИН, 28 децембар, 2008.
  3. Бобио, Н., Будућност демократије, одбрана правила игре, Филип Вишњић, Београд, 1990.
  4. Флајнер, С. Т., Људска права и људско достојанство, Гутенбергова галаксија, Београд-Ваљево, 1996.
  5. Цветићанин, Н., “Критика идеолошког пуританства – деконструкција појмова левице и деснице”, зборник Померамо границе, Институт друштвених наука у Београду, Београд, 2007.
  6. Кангрга, М., Национализам или демократија, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци Нови Сад, 2002.
  7. Канингам, М., Теорије демократије, критички увод, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  8. Козомара, М., Четири предавања о уму, Плато, Београд, 2006.
  9. Красин, Ју., “Сацијаљизм в трансформирујушћемсја обшћестве”, Свабоднаја мисљ, но. Масква, 2008.
  10. Лаш, К., Побуна елита и издаја демократије, Светови, Нови Сад, 1996.
  11. Мандел, Е., “Социјализам и будућност”, Нови пламен, Загреб, 2009.
  12. Малденбаум, М., Идеје које су освојиле свет, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  13. Сартори, Ђ., Демократија – шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001.
  14. Васовић, В., Савремене демократије, Службени гласник, Београд, 2006.
  15. Вујачић, И., “Адам Смит”, зборник Теоретичари либерализма, Службени гласник, Београд, 2007.
  16. Вујачић, И., “Дејвид Хјум”, зборник Теоретичари либерализма, Службени гласник, Београд, 2007.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2009 УДК: 321.7 11-34
ç