Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA I ISKUŠENjA SAVREMENE SRBIJE

ISTORIJSKA GENEZA I PRIRODA MODERNIH ETNIČKIH SUKOBA NA KOSOVU I METOHIJI

Sažetak

Nakon završetka ere „hladnog rata“ došlo je do ras­pada SSSR, istočnog bloka i Jugoslavije. Raspad je uslovno pojavu ne više velikog rata, već manjih regionalnih i unutrašnjih sukoba. Oni su bili praćeni intervencijom drugih država i međunarodnih organizacija. Njihov osnovni uzrok leži u nemogućnosti vlade da ih obuzda, pa stoga, sada vla­de kao svoje glavie prioritete određuju njihovo obuzdavanje, jer sukobi ovakve vrste mogu da prerastu u humanitarnu tragediju ili anarhiju. Etnički sukobi na Kosovu i Metohiji su se razvijali u pravcu širenja i eskalacije. Sukob se širio na samoj teritoriji Kosova i Metohije i susedstvu, dok je eskalacija podrazumevala pojačanje intenziteta sukoba. Da bi se oni neutralisali, došlo je do uključenja međunarodnog činioca Kontakt grupa, OEBS, NATO, EU. U radu će biti analizirana situacija na Kosovu i Metohiji nastala tokom devedesetih godina XX veka. Akcenat će biti stavljen na političko organizovanje Albanaca, delovanje paralelnih struktura vlasti i sukobe između OVK u policijskih snaga tadašnje SRJ. Pošto sukob nije mogao biti rešen posredovanjem, usledila je intervencija NATO-a koja je završena Kumanovskim sporazumom u donošenjem Rezolucije 1244, kojima su srpske bezbednosne snage i vojska morali da napuste teritoriju Kosova i Metohije. Pošto je odnos između Srba i Albanaca karakterisao jedan kulturni obrazac dominacije i podređenosti, onda je nakon dolaska međunarodnih snaga na teritoriju Kosova i Metohije ta dominacija prešla na albansku stranu, jer na tom području nije bilo moguće uspostaviti toliko željeno multietničko društvo.

Ključne reči:

Reference

  1. Фатић Александар (приређивач), Питање Космета, ИМПП, Београд, 2006.
  2. Лемпи Р. Џон, Југославија као историја – била двапут једна земља, Дан Граф, Београд,
  3. Лутовац Зоран, КЕБС, мањине и југословенска криза, Институт за друштвене науке и ИМПП, Београд, 1995.
  4. Ролс Џон, Право народа, Alexandria Press и Нова српска политичка мисао, Београд, 2003.
  5. Словић Срђан, Аронова теорија међународних односа и актуелно косовско питање, Институт за српску културу, Приштина/Лепосавић, 2009.
  6. Словић Срђан, Људска права, KEBS/OEBS и косовска криза, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2010.
  7. Суботић Момчило, „Отимање Космета у процесу расрбљивања Балкана“, Национални интерес бр. 3/2009, год. V, вол. 6, ИПС, Београд.
  8. Суботић Момчило, Право на самоопредељење и „југословенски експеримент“ прва, друга и трећа Југославија, ИПС, Београд, 2004.
  9. Switalski P., The OSCE in the European Security System: Chances and Limits, Warsaw,1997.
  10. Stuart Kaufmann, Modern Hatreds, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2001
  11. Стојановић Радослав, Спољна политика и државно уређење, Досије, Београд, 2001.
  12. Стојановић Светозар, Serbian-American Relations Today in: Односи САД-Србија финална провера, ФПН, Београд, 2008.
  13. Васић Ненад, Геоекономија Косова – Quo vadis? Инсти­тут за српску културу Приштина/Лепосавић, ИШ „Стручна књига“, д.п. Београд, Београд, 2001.
  14. Wolf Stefan, „Conflicts Without Borders“, The National In­terest, May/June 2008.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2011 УДК 323.12(497.115)»19» 151-170
ç