Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА И ИСКУШЕЊА САВРЕМЕНЕ СРБИЈЕ

ИСТОРИЈСКА ГЕНЕЗА И ПРИРОДА МОДЕРНИХ ЕТНИЧКИХ СУКОБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

Након завршетка ере „хладног рата“ дошло је до рас­пада SSSR, источног блока и Југославије. Распад је условно појаву не више великог рата, већ мањих регионалних и унутрашњих сукоба. Они су били праћени интервенцијом других држава и међународних организација. Њихов основни узрок лежи у немогућности владе да их обузда, па стога, сада вла­де као своје главие приоритете одређују њихово обуздавање, јер сукоби овакве врсте могу да прерасту у хуманитарну трагедију или анархију. Етнички сукоби на Косову и Метохији су се развијали у правцу ширења и ескалације. Сукоб се ширио на самој територији Косова и Метохије и суседству, док je ескалација подразумевала појачање интензитета сукоба. Да би се они неутралисали, дошло je до укључења међународног чиниоца Контакт група, OEBS, NATO, EU. У раду ћe бити анализирана ситуација на Косову и Метохији настала током деведесетих година XX века. Акценат ћe бити стављен на политичко организовање Албанаца, деловање паралелних структура власти и сукобе између ОВК u полицијских снага тадашње СРЈ. Пошто сукоб није могао бити решен посредовањем, уследила je интервенција NATO-a која je завршена Кумановским споразумом u доношењем Резолуције 1244, којима су српске безбедносне снаге и војска морали да напусте територију Косова и Метохије. Пошто je однос између Срба и Албанаца карактерисао један културни образац доминације и подређености, онда je након доласка међународних снага на територију Косова и Метохије та доминација прешла на албанску страну, јер на том подручју није било могуће успоставити толико жељено мултиетничко друштво.

кључне речи:

Референце

  1. Фатић Александар (приређивач), Питање Космета, ИМПП, Београд, 2006.
  2. Лемпи Р. Џон, Југославија као историја – била двапут једна земља, Дан Граф, Београд,
  3. Лутовац Зоран, КЕБС, мањине и југословенска криза, Институт за друштвене науке и ИМПП, Београд, 1995.
  4. Ролс Џон, Право народа, Alexandria Press и Нова српска политичка мисао, Београд, 2003.
  5. Словић Срђан, Аронова теорија међународних односа и актуелно косовско питање, Институт за српску културу, Приштина/Лепосавић, 2009.
  6. Словић Срђан, Људска права, KEBS/OEBS и косовска криза, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2010.
  7. Суботић Момчило, „Отимање Космета у процесу расрбљивања Балкана“, Национални интерес бр. 3/2009, год. V, вол. 6, ИПС, Београд.
  8. Суботић Момчило, Право на самоопредељење и „југословенски експеримент“ прва, друга и трећа Југославија, ИПС, Београд, 2004.
  9. Switalski P., The OSCE in the European Security System: Chances and Limits, Warsaw,1997.
  10. Stuart Kaufmann, Modern Hatreds, Cornell University Press, Ithaca, NY, 2001
  11. Стојановић Радослав, Спољна политика и државно уређење, Досије, Београд, 2001.
  12. Стојановић Светозар, Serbian-American Relations Today in: Односи САД-Србија финална провера, ФПН, Београд, 2008.
  13. Васић Ненад, Геоекономија Косова – Quo vadis? Инсти­тут за српску културу Приштина/Лепосавић, ИШ „Стручна књига“, д.п. Београд, Београд, 2001.
  14. Wolf Stefan, „Conflicts Without Borders“, The National In­terest, May/June 2008.
периодика Национални интерес 2/2011 УДК 323.12(497.115)»19» 151-170