Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI U SAVREMENIM MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

ISLAMSKI FAKTOR U ATLANTISTIČKOJ GEOPOLITIČKOJ KONCEPCIJI

Sažetak

Prostor Evroazije je oduvek bio poligon za nadmetanje sila mora i sila kopna, o čemu nam dokaze daje istorija, a ukazuje Spajkmenovo, Mekinderovo i shvatanja drugih autora geopolitičkih teorija povezanosti evroazijskog prostora u borbi za svetsku dominaciju. Civilizacijski stereotipi o ideološkoj i tradicionalnoj sukobljenosti hrišćanske i islamske civilizacije ne mogu u dovoljnoj meri objasniti povremene partnerske aranžmane između velikih sila zapadne (post)hrišćanske civilizacije i versko-političkih centara islamske civilizacije.

Ključ za razumevanje povremenog sklapanja geopolitičkih saveza velikih sila sa islamskim faktorom (islamske države, islamski nedržavni akteri), nalazi se, pre svega, u razumevanju prirode odnosa velikih sila na globalnom i regionalnom nivou. Oni su rezultat stalne geopolitičke borbe, u kojoj je ulog ceo svet, a delovanje na pojedinim geografskim prostorima definiše se u odnosu na opšti cilj. U takvim uslovima, politike velikih sila, ali i njihovi saveznici, često se menjaju u raznim regionima sveta.

Uvažavajući civilizacijske postavke u objašnjavanju društvenih pojava, objašnjenje ovog fenomena trebalo bi, ipak, potražiti u sferi racionalnih i realnih geopolitičkih interesa velikih zapadnih sila usmerenih ka različitim svetskim prostorima, kao i na ulogu islamskog faktora u njihovim geopolitičkim koncepcijama, u ostvarenju globalne dominacije i kontrole svetskih energenata.

Stoga, ovaj rad, putem analize uticaja pojedinih aspekata atlantističke geopolitičke koncepcije i njenih nosilaca na islamski faktor, u stvarnosti, nastoji da kroz interese i ciljeve osmotri i bliže objasni značaj islamskog faktora.

Ključne reči:

Reference

  • Бжежински Збигњев, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 2001.
  • Бжежински Збигњев, Америка, Кина и судбина света: Стратешка визија, Факултет безбедности, Београд, 2013.
  • Вуковић Небојша, Логика империје: Николас Спајкмен и савремена америчка геополитика, Конрас, Београд, 2007.
  • Енгдал Вилијам, Стољеће рата – англоамеричка нафтна политика и нови свјетски поредак, Детекта, Загреб, 2008.
  • Јевтић Драган, Безбедносне последице процеса глобализације после Хладног рата, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд, 2017.
  • Јевтић Драган, „Глобалне геополитичке прекомпозиције и позиција Републике Србије”, Војно дело, Београд, бр. 8/2017, стр. 93–112.
  • Јевтић Драган, „Геополитичке промене и прекомпозиције у глобалним односима”, Војно дело, Београд, бр. 2/2018, стр. 25–39.
  • Килибарда Зоран, Основе геополитике, Службени гласник, Београд, 2008.
  • Лалић Борислав, „Америка мерка благо руског Сибира”, Вечерње новости, 6. септембар 2008.
  • Матић Бранислав, Гужва на станици Нојеве барке, Internet, http://www.e-nacija.com/arhiva-2005-2006/broj-11-14/134-in-medias-res/174-guzva-na-stanici-nojeve-barke, 15/06/2018.
  • Петровић Зоран, Геополитика енергије, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  • Пророковић Душан, Ера мултиполарности, Службени гласник, Београд, 2018.
  • Радовић Ненад, „Ко су муслиманска браћа?”, Политика, 20. фебруар 2011.
  • Савић Андреја, Увод у државну безбедност, Висока школа унутрашњих послова, Београд, 2000.
  • Степић Миломир, Геополитика: идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  • Степић Миломир, „Исламски Heartland”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр. 1/2017, Београд, стр. 57–80.
  • Степић Миломир, „Перспективе Kосова и Метохије у контексту глобалних геополитичких концепција”, у зборнику: Срби на Косову и у Метохији (приредили: Стеван Карамата, Часлав Оцић), Српска академија наука и уметности, Београд, 2005, стр. 259–281.
  • Талијан М. Мирослав, Врачар Милинко, Јевтић Драган, „Исламски фактор на западном Балкану у геополитичким концепцијама великих сила и исламских центара моћи”, Војно дело, Медија центар Одбрана, Београд, бр. 5/2015, стр. 57–88.
  • Трифковић Срђа, Однос Запада према православној култури и „сукоб цилизација”, Internet, http://srdjatrifkovic.blogspot.com/2006/09/odnos-zapada-prema-pravoslavnoj.html, 15/08/2016.
  • Хантингтон Семjуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД, Подгорица, 2000.
  • Brzezinski Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, NYC: Basic Books, 1997.
  • How much of the world’s oil does the region in Southwest Asia hold?, https://socratic.org/questions/how-much-of-the-world-s-oil-does-the-region-in-southwest-asia-hold, Internet, 15/12/2018.
  • Spykman Nicholas, The Geography of the Peace, Harcourt, Brace & Co., New York, 1944.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2019 2/2019 УДК 327::911.3]:28 161-185
ç