Изабери језик:
Тема броја

ПИТАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

ИСЛАМСКА СУШТИНА АЛБАНСКОГ СЕЦЕСИОНИЗМА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБА

Сажетак

Албански сецесионизам који угрожава српску културну баштину на КиМ је по својој идеолошкој суштини исламски. Како ислам догматски захтева неравноправност немуслимана, по дефиницији се српско културно благо налази на уда­ру. Ta чињеница да иза албанског сецесионизма лежи ислам је код нас потпуно занемарена. Проблем се представља као деловање секуларног и антирелигиозног албанског национа­лизма, што је нетачно. Због свега тога не схвата се каква судбина чека српску баштину на КиМ. Нигде у исламском окружењу немуслиманске енклаве нису успеле да опстану и полако нестају. Албански проблем који је одувек био ислам­ски сада се cвe више радикализује и претвара и у антиалбан­ски, у мери у којој се албанско питање представља као секуларно. Самим тим јасно је каква судбина може да задеси српско културно благо и заједницу.

кључне речи:

Референце

  1. Arabia, The Islamic World Review, Islamic press Agency office, Crown house, Crownelane East Burnham, N.R Slough Buck, England.
  2. Борба, Београд.
  3. Viron Кока, «L’Ideologie reactionaire du cierge dans l’annees 30 du XX sciècle», Studia Albanica, 1/1969, Ti­rana.
  4. Вук Стеф. Караџић, Етнографски списи, Просвета, Бе­оград, 1972.
  5. Gregory R. Copley, «The Road to Peace in the Balkans is Paved with Bad Intentions», Политикологија религије, бр. 2/2007.
  6. Gregory R. Copley, «Meeting the Burden of Statehoods: Is Kosovo Ready», Политикологија религије, бр. 1/2007.
  7. Драган Новаковић, „Исламска заједница у функцији остваривања албанских националних интереса“, Политикологија религије, бр. 1/2007.
  8. Дуга, Београд.
  9. Жорж Корм, Мултиконфесионалне заједнице, Свјетлост, Сарајево, 1977.
  10. Zekeria Idrizi, “Danger! ‘Wahhabis’ on the march in the Albanian lands”, Koha Ditore, 15.11.2005. Пришти­на. http://www.islamicpluralism.org/896/danger-wahhabis-on-the-march-in-the-albanian-lands, (Доступно 18.5.2013)
  11. Јован Радонић, Римска курија u јужнословенске земље 16-19 века, Београд, 1950.
  12. Xavier Bougarel et Nathalie Clayer, Le Nouvel Islam bal­kanique: Les musulmans, acteurs du post-communisme 1990-2000, Paris, 2001.
  13. М. Маровић, „Корени национализма y Албанској партији рада и њена опседнутост југословенским синдро­мом“, Идеје, 5-6/1987. Београд.
  14. Мирољуб Јевтић, „Political Science and Religion”, Политикологија религије, бр. 1/2007.
  15. Мирољуб Јевтић, Албанско питање u религија, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Бео­град, 2011.
  16. Мирољуб Јевтић, Проблеми политикологије религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2012.
  17. Мирољуб Јевтић, Шиптари и ислам, Графомотајица, Прњавор, 1995.
  18. Муслимански глас, Сарајево.
  19. НИН, Београд.
  20. Оливер Потежица, „Вахабити придошлице на Балкану“, Политикологија религије, бр. 1/2007.
  21. Политика, Београд.
  22. Rene Pinon, L’Europe et la jeune Turquie, Paris, 1911.
  23. Синан Хасани, Косово, истине и заблуде, Загреб, 1986.
  24. Stefanak Polio, Arben Puto, Histoire d’Albanie des origines à nos jours, Roanne, 1974.
  25. Studies on Kosova, Arshi Pipa et Sami Repishti, Boulder east European monographs, Columbia University Press, New York, 1984.
  26. 2005 The New York Times Almanac.
периодика Национални интерес 2/2013 УДК 323.173(=18):28+930.85 (=163.41)](497.115) 231-252