Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМ КАО ЧИНИЛАЦ ПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Сажетак

На просторима бивше СФРЈ живела је бројна муслиманска популација. Ислам је битно политичка религија где се вера и политика не одвајају. Ислам је утицао на креирање политичких идентитета код ове верске групације. Као резултат, политички идентитет муслимана српског језика је формиран на бази ислама. За разлику од тога, код Албанаца се створио формално антирелигиозни а самим тим и антиисламки политички пројекат. Претпоставка за формирање антиисламског политичког модела јесте да је албанска популација атеистичка. Али било је друкчије. Албанци су били најрелигиознији муслимани СФРЈ. Јасно је, онда, да је формално атеистички политички пројекат био маска за ислам који долази из позадине. Стога је овај проблем велики изазов за политику и политикологију религије.

кључне речи:

Референце

  1. Arabia, The Islamic World Review, Islamic press Agency office, Crown house, crownelane East Burnham, N.R Slough Buck, England.
  2. Bulletin d’ Information IRCICA, Istanbul, No. 55, 2001.
  3. Viron Koka, “L’ideologie reactionaire du clerge dans l’ annes 30 du 20 sciecle”, Studia Albanica, No.1, 1969.
  4. Dukagjin Zadeh Basri Bey, L’Albanie independent et l’ empire khalifal ottoman, Paris, 1920.
  5. Ђилас Миловани Гаће Надежда, Бошњак Адил Зулфикарпашић, Бошњачки институт, Цирих, Накладни завод Глобус,1994.
  6. Изетбеговић Алија, Исламска декларација, Сарајево, 1990.
  7. Јевтић Мирољуб, Политикологија религије,Београд, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, 2009.
  8. Jevtic Miroljub,”Political science and Religion”, Politics and Religion Journal (PRJ),1, Vol. 1, 2007.
  9. Jevtic Miroljub, “Word of Editor in Chief, Politics and Religion Journal (PRJ), 2, Vol. 8, 2014.
  10. Јевтић Мирољуб, Ислам у идеологији албанског национализма, Политика, 30.12.1998-14.1.1989.
  11. Костовски Стефан, Религијата кај селското население во Долни Полог, Институт за социолошки и полиитчко-правни истражувања, Скопје, 1972.
  12. La Ligue Albanaise de Prizren 1878-1881, Documents 1, Academie des Sciences da la RPS D’Albanie, Institur d’ Histoire,Tirana, 1988.
  13. Латић Џемалудаин,“Политичка димензија ислама“, Таквим, 1417/18, 1997.
  14. Препород, исламске информативне новине, издавач Мешихат Исламске заједнице БиХ.
  15. Пуриватра Атиф, Имамовић Мустафа и Махмутћехајић Русмир, Муслимани и бошњаштво, Библиотека Кључанин, Сарајево, 1991.
  16. ГВИС, 5, 1987
  17. Puto Аrben and Pollo Stefanaq, Histoire d’ Albanie d’origines a nos jours, Roanne, 1974.
  18. Skendi Stavro, The Albanian National Awakening 1878-1912, Prinston, New Yersey, 1967.
  19. Селам, Ревија за културу, науку и вјеру, Призрен, Исламска заједница Косова, No. 10, 1997.
  20. Studies on Kosova, ed Arshi Pipa et Sami Repishti, Boulder east European monographs, Columbia university press, New York, 1984.

  Новине

  1. Став, Нови Сад.
  2. Муслимански глас, Сарајево.
  3. Политика Експрес, Београд.
  4. Вечерње Новости, Београд.
  5. Борба, Београд.
  6. Свеске, Сарајево.

  Електронски извори

  1. Бранко Пејовић, „Љубав је изнад вере,а браћа су заувек заједно“,Политика, Београд, http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Ljubav-je-iznad-vere-a-braca-su-zauvek-zajedno.sr.html.
  2. „Директор лиге о инциденту у Крушевцу:Сигурно нећемо толерисати насиље“, http://037ks.com/2014/04/direktor-lige-o-incidentu-u-krusevcu-sigurno-necemo-tolerisati-nasilje.
  3. „Лагумџија: Турска је и наш дом“, http://www.trt.net.tr/bosanski//news/detail/bosna-i-hercegovina/101/lagumdija-turska-je-i-na-dom/24298.
  4. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
  5. http://www.mfa-ks.net/?page=3,49.
  6. http://www.oic-oci.org/oicv2/states.
  7. http://www.ambasada-ks.net/sa/?page=2,20.
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 28:323.1(497.1) 171-188