Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ

ИСЛАМСКИ HEARTLAND

Сажетак

Опадањем релативне моћи САД и Запада доведени су у питање теоријско-концепцијски и практични темељи на којима је (била) заснована њихова светска доминација. У раду се преиспитују законитости класичне геополитике и закључује да су се појавили нови глобални актери, те да „главна геополитичка награда“ (Бжежински) више није само Евроазија, већ читава Планета. Сходно томе, „осовинска област“ помера се изван евроазијске континенталне унутрашњости, а Heartland-Rimland модел може и даље да важи, али у промењеним просторним, цивилизацијским и геополитичким координатама. Будући да је порастао геополитички капацитет „пробуђеног ислама“, аутор издваја Исламски Heartland и доказује зашто он постаје глобално геополитичко средиште. Сходно томе, „остатак света“ чиниће Глобални Rimland, чију ће лабаву кохезију, упркос супротстављеним интересима његових водећих сила, одржавати „исламска опасност“.

кључне речи:

Референце

  1. Давутоглу Ахмет, Стратгијска дубина: међународни положај Турске, Службени гласник, Београд, 2014.
  2. Елзесер Јирген, Национална држава и феномен глобализације: како можемо да се спасимо из светске економске кризе, Јасен, Београд, 2009.
  3. Јевтић Мирољуб, Пецељ Милован Р., Ислам и геополитичка логика, Ковинг-инжењеринг, Београд, 1995.
  4. Милетић Андреја, „Искушења геополитичког земљотреса“, у зборнику: Тајна Балкана – геополитички кључ за судбину „верига света“ (приредио: Бранислав Матић), Студентски културни центар, Београд, 1994.
  5. Степић Миломир, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  6. Степић Миломир, „Геополитички аспекти емиграционе ерупције из блискоисточне „велике пукотине“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, год. XII, vol. 25, бр. 1/2016, стр. 19–41.
  7. Степић Миломир, Геополитика – идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  8. Танасковић Дарко, Неоосманизам: доктрина и спољнополитичка пракса, ЈП Службени гласник; Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010.
  9. Alam Haled Fuad, Globalni islam, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
  10. Bžežinski Zbignjev, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 2001.
  11. Brzezinski Zbigniew, Američki izbor: globalna dominacija ili globalno vodstvo, Politička kultura, Zagreb; CID, Podgorica, 2004.
  12. Cohen Saul, Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publishers, inc., Lanham (Maryland), 2003.
  13. Espozito John L., The Islamic Threat: Myth or Reality? Oxord University Press, New York, 1992.
  14. Gray Colin S., The Geopolitics of the Nuclear Era: Heartland, Rimlands and the Technological Revolution, Crane, Russak & Company, New York, 1977.
  15. Huntington Samuel P., „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, Inc., New York, vol. 72, № 3, summer 1993, стр. 22–49.
  16. Huntington Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  17. Ismailov Eldar, Papava Vladimer, Rethinking Central Eurasia, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, Johns Hopkins University, Washington, D.C., 2010.
  18. Kirk William, Geographical pivots of History, Leicester University Press, Leicester,
  19. Luttwak Edward, „From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce“, The National Interest, The Nixon Center, Washington D.C., № 20, Summer 1990, стр. 17–23.
  20. Luttwak Edward, Turbo capitalism: winners and loosers in the global economy, Harper and Collins Publishers, New York, 1999.
  21. Mackinder Halford John, Democratic Ideals and Reality, National Defense University Press, Washington, DC, 1942.
  22. Martin Xavier, MOYEN ORIENT, NOUVEAU PIVOT GLOBAL?, Internet, http://www.xaviermartin.fr/index.php?post/2010/01/04/MOYEN-ORIENT%2C-NOUVEAU-PIVOT-GLOBAL, 26/11/2016.
  23. Meinig Donald W., „Heartland and Rimland in Eurasian History“, The Western Political Quarterly, University of Utah, Salt Lake City, vol. 9, № 3/1956, , стр. 533–569.
  24. Naji Saeid, Jawan Jayum A., “Geopolitics of the Islam World and world leadership in the post-Cold War geopolitical developments”, Transcience Journal, Humboldt University, Berlin, 4, № 1/2013, стр. 5, http://www2.hu-berlin.de/transcience/Vol4_Issue1_2013_1_12.pdf, 28/11/2016.
  25. Ó Tuathail Gearóid, Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, Routledge, London, 1996.
  26. Ó Tuathail Gearóid, Dalby Simon, Rethinking Geopolitics, Routledge, London and New York, 1998.
  27. Spykman Nicholas,The Geography of the Peace, Harcourt, Brace & Co., New York, 1944.
  28. Taylor Peter J., Flint Colin, Political Geography – World-Economy, Nation-state & Locality, fourth edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2000.
  29. Zoubir Bouzerzour, “Jihad as a Source of Terrorism – Reality or Propaganda”, Politics and Religion, Center for Study of Religion and Religious Tolerance, Belgrade, Vol. VIII , № 1/2014, стр. 93–114.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 327::911.3]:28“20“ 57-80