Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСКУШЕЊА МЕДИЈСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Сажетак

Промене које се догађају у медијским системима постсоцијалистичких земаља део су укупне транзиције која је захватила ове земље. Ради се о процесу прилагођавања и прихватања принципа и стандарда који су настали у земљама које се сматрају демократским, а на подручју Европе о регулаторном оквиру конституисаном у организацијама и институцијама Европске уније. Предмет анализе овог рада су проблеми који у процесу промена могу да угрозе пут ка демократизацији јавне сфере и друштва у целини. Појаве као што су: комерцијализација, конзумеризам, концентрација власништва, фрагментација публике и друге, могу медијску транзицију да доведу до резултата супротних прокламованим. Циљ рада је да осветљавањем појединих примера искуства земаља у транзицији и ослањањем на утемељену теоријску литературу назначи могуће правце којим поменуте замке могу да буду избегнуте.  Употребом дескриптивне и компаративне научне методе и теоријском анализом, рад настоји да синтетише стручно становиште које може имати не само теоријску већ и друштвену вредност. Суштину тог становишта одређује залагање за регулаторном и корегулаторном интервенцијом која би у демократском духу обезбедила трајање медија који делују у јавном интересу.

кључне речи:

Референце

  1. Бараковић, Ведада: „Ре-регулација у БиХ: у функцији приватних или јавних медија“, Медијска култура, Цивилни форум, Никшић, 2013.
  2. Башић Хрватин, Сандра: „Имати више… и још више“, Медијска култура, Цивилни форум, Никшић, 2013.
  3. Вељановски, Раде: „Комуникација кроз гвоздену завесу или трачак кроз рушевине“, у зборнику: Консолидација демократије 20 година након пада Берлинског зида, ФПН, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2009.
  4. Вељановски, Раде: „Куда стреми европска медијска политика“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, бр. 132/2011.
  5. Вељановски, Раде: „Медији између бизниса, политике и одговорности према јавности“, Годишњак, ФПН, Београд бр. 6/2011.
  6. Вељановски, Раде: Медијски систем Србије, Чигоја, Београд, 2012.
  7. Гоцини, Ђовани: Историја новинарства, Клио, Београд, 2001.
  8. Донев, Дејан: „Анализа медијске концентрације и сцене у републици Македонији“, Медијска култура, Цивилни форум, Никшић, 2013.
  9. Ђурић-Атанасовски, Љ. Ксенија: „Комуницирање и демократија“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
  10. Jakubowicz, Karol: Media revolution in Europe: ahead of the curve, Council of Europe, Strasbourg, 2011.
  11. Кин, Џон: Цивилно друштво, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  12. Лоример, Роленд: Масовне комуникације, Клио, Београд, 1998.
  13. McChesney, W Robert: The Political Economy of Media, Monthly Review Press, New York, 2008.
  14. McChesney, W. Robert: Bogati mediji siromašna demokratija, Šahinpašić, Sarajevo, 2008.
  15. Rooke, Richard, European Media in the Digital Age, Pearson Longman, London, 2009.
  16. Тјуроу, Џозеф: Медији данас, Клио, Београд, 2012.
  17. Feintuck, Mike and Varney, Mike: Media Regulation, Public Interest and the Law, University Press, Edinburg, 2008.
  18. Черина Јосип: „Медијска концентрација у Хрватској на примјеру задарске медијске сцене“, Медијски дијалози, Елит, Подгорица, 2011.
  19. Штављанин, Драган: Балканизација Интернета и смрт новинара, Чигоја, Београд, 2013.
периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 316.774(4-11) 235-250